Γιὰ νέα …«ἀγορὰ τοῦ αἰῶνος» ὁδεύουμε!!!

Πίσω από τις λέξεις, πάτε για άλλη αγορά του αιώνα ψωμόλυσσες…

«Όπως επισήμαναν κυβερνητικοί παράγοντες, κατά την συνάντηση υπογραμμίσθηκε ότι η στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ θα συνεχισθεί και θα επεκταθεί σε όλους τους τομείς που θεωρούνται πρώτης προτεραιότητας, όπως οι επενδύσεις και ο αμυντικός τομέας «καθώς οι δύο χώρες μοιράζονται ένα κοινό όραμα για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου»

Ῥούσσης Νῖκος 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply