Ἂς καῇ καὶ ἡ Αὐστραλία…

Δὲν εἶναι πρόσφυγες πολέμου. Εἶναι μαζικὴ ἐκκένωσις περιοχῶν λόγῳ τῶν πυρκαϊῶν στὴν Αὐστραλία.

Ἡ Αὐστραλία καίγεται ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό.
Ἀπολογισμός, ἔως τὸ πέρας τῆς προηγουμένης ἑβδομάδος: 17 νεκροὶ 480 ἑκατομμύρια νεκρὰ ζῶα καὶ 12,35 ἑκατομμύρια ἑκτάρια καμμένης γῆς. Κι αὐτὸς ὁ τραγικὸς ἀπολογισμὸς εἶναι μόλις μέχρι τώρα.

Μετὰ τὸν Ἀμαζόνιο Ἀφρική, ἄλλη μία τεραστία φυσικὴ καταστροφὴ μὲ ἀνυπολόγιστες συνέπειες ποὺ περνᾶ μὲ μιντιακὴ μουγκαμάρα. Λὲς καὶ ἡ Αὐστραλία δὲν εἶναι σ’ αὐτὴ τὴν γῆ… Λὲς καὶ εἶναι σὲ κανέναν μακρυνὸ γαλαξία, ποὺ δὲν ξέρουμε κἂν τὴν ὑπαρξή του.
Γιὰ ἄλλη μία φορά, ἡ μιντιακὴ ὑποστήριξηις εἶναι ἀνύπαρκτη.

Συζητᾶμε γιὰ ἐκτάσεις ἀντίστοιχες τῆς ἐκτάσεως τῆς Ὁλλανδίας, ἀλλὰ παραμένει ἀδιάφορον…

Μόργκαν Χρῆστος

Υ. Γ. Σημαντικὴ λεπτομέρεια πού, ἐλπίζω, νὰ εἶναι ἄσχετη: ἡ Αὐστραλία ἐπιμένει στὰ ὀρυκτὰ καύσιμα.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply