Γιὰ νὰ πέσῃ ὁ Τρᾶμπ (καὶ νὰ …ἐπανέλθῃ ἡ Κλίντον) ζορίζονται ὅλοι!!!

Ἀντιπολεμικὴ συγκέντρωσις πρὸς τὴν Ἀμερικάνικη Πρεσβεία στὶς 11 Ἰανουαρίου!!!
Ὅλοι-ες ἐκεῖ!!

-Στὶς 11 Ἰανουαρίου ἀνασταίνουμε τοὺς νεκρούς.
-Στὶς 11 Ἰανουαρίου, ῤίχνουμε τὸν Τρᾶμπ καὶ φέρνουμε τὴν Χίλαρυ στὴν ἐξουσία.

Ἀντιπολεμικὴ συγκέντρωσις πρὸς τὴν Ἀμερικάνικη Πρεσβεία στὶς 11 Ἰανουαρίου.
Ὄχι στὸν πόλεμο, ναὶ στὴν ἀγάπη γιὰ τὸν Πατερούλη μας τὸν Σόρος
Ὅλοι-ες ἐκεῖ!!

 

πηγὴ

Καὶ ἐπειδὴ ἀποδεδειγμένα δὲν ἔχουμε κοντὴ μνήμη.
Θυμίζω τί ἔκαναν οἱ «Ἀντιϊμπεριαλιστὲς-Ἀντιῤῥατσιστὲς» τῆς ΑΝΤΑΡCIA καὶ τῶν ἄλλων μορφωμάτων τοῦ παρακράτους λίγα χρόνια πιὸ πρίν.

Γιατί οἱ ἴδιοι εἶναι καὶ τώρα. Οἱ «Ἀντιϊμπεριαλιστὲς» ποὺ γιὰ νὰ σώσουν τὸν κῶλο τους καὶ τὸν χορηγό τους, χρησιμοποιοῦν τὴν Ἀμερικάνικη ἐπιθετικότητα γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὴν δική τους ἀτζέντα.
Οὒστ παλιοσκουπίδια! 

πηγὴ

Καί, νὰ θυμόμαστε πὼς οἱ λαγοὶ τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ ἔχουν ἀγγελικὸ πρόσωπο μὰ τὰ δάκρυά τους ἐξοντώνουν χιλιάδες ἀνθρώπους.

Τριαντάφυλλος Χριστόφορος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Γιὰ νὰ πέσῃ ὁ Τρᾶμπ (καὶ νὰ …ἐπανέλθῃ ἡ Κλίντον) ζορίζονται ὅλοι!!!

Leave a Reply