Λεφτὰ πάντα εὑρίσκονται ὅταν …«χρειάζονται»!!!

Σὲ αὐτὴν τὴν θεολογικὴ σχολὴ στὸ Μιουρίκα, θὰ σκάση ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις, 4.400.000 ἐφέτος γιατὶ θὰ τῆς δώσουν καὶ 2.200.000 ἀναδρομικὰ γιὰ τὸ 2019.
Καὶ μετὰ κάθε χρόνο θὰ πληρώνῃ ἀπὸ 2.200.000 εὐρῶ.

Ἐν τῷ μεταξὺ σὲ αὐτὴν τὴν σχολὴ οὐδέποτε στὸ παρελθὸν ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις εἶχε ξανὰ δώση λεφτὰ καὶ οὔτε ὑπῆρχε κάποια ὑποχρέωσις.
Ἦταν «συμβουλὴ» τοῦ Διαματάρη στὸν Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος Διαματάρης, ἐὰἂν θυμάσθε ἦταν ὁ ἐκδότης τοῦ «Ἐθνικοῦ Κήρυκος» στὶς ΗΠΑ καὶ ὁ ὁποῖος ἔγινε ὑφυπουργὸς ἐξωτερικῶν, ἐνῶ ἦταν ἀπόφοιτος βρεφονηπιακοῦ σταθμοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα (μετὰ τὸν σχετικὸ σάλο) νὰ παραιτηθῇ.

Ὅταν βέβαια οἱ γονεῖς τοῦ μικροῦ Ῥαφαὴλ ἔψαχναν ἐναγωνίως 3.000.000 νὰ σώσουν τὸ παιδί τους, ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας Βασίλης Κικίλιας δὲν ἔδιδε φράγκο καὶ μόνον ὁ κόσμος ποὺ ἐβοήθησε, ἔσωσε τὸ παιδί, τοῦ ὁποίου ἡ θεραπεία πάει ἐξαιρετικὰ καλὰ καὶ ὑπάρχουν πολὺ αἰσιόδοξα μηνύματα.

Ἒμ δὲν ἦταν κάποιος παπὰς στὸ Αἰνταχο βλέπεις γιὰ νὰ τὸν «σώσουν»

Ζάβαλος Χάρης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply