Θά μάθουμε (ἀληθεῖς) εἰδήσεις ἀπό τήν Γαλλία;

Τὰ νέα δὲν θὰ τὰ μάθατε ἀπὸ τὸ τουρκοκάναλο τοῦ Φαλήρου (ΣΚΑΙ)…
Οὔτε ἀπὸ τὸ σάητ τοῦ εὐρωσκύλου τοῦ Στούπα…
Ἔκλεισε καὶ ὁ φιλελέφτερος τοῦ Μαυρίδου καὶ μείνατε χωρὶς πληροφόρηση.

Δὲν γνωρίζετε λοιπὸν πὼς ἐδῶ κι ἕναν μῆνα δὲν ὑπάρχουν συγκοινωνίες στὸ Παρίσι, ἀλλὰ οὔτε καὶ τραῖνα!!!

Τὰ κίτρινα γιλέκα εὑρίσκονται ἀκόμη στοὺς δρόμους, οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν μεγάλη στήριξη στοὺς ἀπεργούς, τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα στὴν (ὑπὸ)πατρίδα σας τὴν Γαλλία εὑρίσκεται σὲ χάος καὶ κάποιοι ὀνειρεύεσθε εὐρωπαϊκὲς ὁλοκληρώσεις.

Προσεύχομαι ὅμως στὸν μεγαλοδύναμο νυχθημερὸν πλέον νὰ σᾶς συγχωρήσῃ, ἑνῶ ἐχθὲς δὲ μοῦ ἀπεκάλυψε, σὲ κὰτ ἴδιαν συνομιλία μας, ὅτι εἶχε πῆ τὸ περίφημο «μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἔτσι ἡ βασίλεια τῶν οὐρανῶν»

Τυχεράκηδες ἔχετε κλείση σουίτα στὸν παράδεισο καὶ τὸ κρατᾶτε μυστικό.

«Ἕνας»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply