Φυλακισμένοι τῶν Ἄγγλων

Ὁ Φωτόπουλος ὅμηρος τῶν Ἄγγλων

Παραμονὴ Πρωτοχρονιᾶς τοῦ 1945 ὁ Φωτόπουλος συνελήφθη ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, ὡς ἀριστερός, μὲ μοναδικὸ ἐπιβαρυντικὸ στοιχεῖο τὴν κατάθεση ἑνὸς ταξιθέτου κάποιου θεάτρου στὸ ὁποῖο εἶχε δουλέψη στὸ παρελθόν.

Παρεδόθη στοὺς Ἄγγλους οἱ ὁποῖοι τὸν μετέφεραν, μὲ ἀρκετοὺς ἀκόμη ἀριστερούς, στὴν Ἒλ Ντάμπα τῆς Αἰγύπτου, ὅπου παρέμεινε φυλακισμένος γιὰ τρεῖς μῆνες.

Ἑκατὸν πενήντα χιλιόμετρα μακρυὰ ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια ἄνοιξαν -ἔτσι σὰν στόμα τοῦ Ἅδου- οἱ ἀγκαθωτὲς πόρτες τοῦ στρατοπέδου. Εἴχαμε φθάση στὴν Ἒλ Ντάμπα. Τέλος τοῦ ταξειδιοῦ μας, συνέχεια τοῦ μαρτυρίου μας.

«…Μπήκαμε στὴν σειρὰ δύο χιλιάδες φοβερὰ ταλαιπωρημένοι ἄνθρωποι. Ἔξι χιλιάδες ὅμηροι ποὺ εὑρίσκοντο στὰ κλουβιά, κατὰ μῆκος ἑνὸς μεγάλου δρόμου, ἐπλησίασαν ὅλοι στὰ σύρματα, ἐγαντζωθήσαν ὁ ἕνας ἐπάνω στὸν ἄλλο -πουλιὰ φυλακισμένα- κι ἄρχισαν νὰ φωνάζουν, νὰ ῥωτοῦν ἀπεγνωσμένα:

  • -Κώστα, Κώστα, μήπως εἶδες τήν γυναίκα μου; ὁ ἕνας.
  • -Εἶναι κάποιος ἀπό ἐσᾶς ἀπό τό Παγκράτι; ὁ ἄλλος.
  • -Ῥὲ Γιώργη, τὰ παιδιά μου τί κάνουνε; ὁ τρίτος.
  • -Ἀπ’ τό Κατσιπόδι ποιός εἶναι; ὁ τέταρτος.
  • -Πατέρα, πατέρα… ἐδῶ εἶμαι…, ὁ πέμπτος.
  • -Ἡ μάννα μου ζεῖ, Πέτρο;

Ὁ ἕκτος…ὁ ἕβδομος… ὁ ὄγδοος… Ἔξι χιλιάδες στόματα μόνο ρωτοῦσαν γιὰ μάννες, γιὰ παιδιά, γιὰ ἀδέλφια – σπίτια διελυμένα….»

Πηγὴ : ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ»
Ἐκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Πανορμίτης Σπανὸς

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply