Δὲν εἶναι φτωχοὶ μὰ …ἀμόρφωτοι!!!

Καῖν ὅ,τι εὕρουν γιατὶ δὲν ἔχουν μία…
Εὑρίσκουν παλαιὰ κομοδίνα βαμμένα μὲ λάδι καὶ τὰ πετοῦν μέσα στὴν φωτιά, γιὰ νὰ μὴ ψοφήσουν ἀπὸ τὸ κρύο. Ἐκεῖ πετοῦν καὶ σανίδες κρεββατιῶν ποὺ μαζεύουν ἀπὸ τὰ σκουπίδια, τίγκα στὸ χημικὸ γιὰ νὰ λυγοῦν… Τὰ καῖν ὅλα καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀνασάνουν καὶ λὲν στοὺς ἑαυτούς τους: «δὲν πειράζει, κρύο εἶναι θὰ περάση καὶ ὁ καρκίνος θὰ ἀργήση νὰ ἔλθῃ…»

Τὸ 2012 ἔκοβαν δένδρα. Ὅτι εὔρισκαν ὅμως ἀπὸ ἄλση. Ἐξύπνησαν τὶς πρὸ ἄλλες τρία παιδιὰ στὸ Μεταξουργεῖο καὶ εἶδαν τοὺς δύο γονεῖς τους πνιγμένους ἀπὸ ἀναθυμιάσεις.

Κι ἔρχεται ὁ ἄλλος ἀπὸ τὴν ζέστη τοῦ σπιτιοῦ του, ποὺ μένει μὲ τὴν μάννα του καὶ τοῦ γεμίζει τὴν κεροζάν, γιατὶ τοῦ χαλᾶ τὴν μυτούλα ἡ κηροζίνη, ὁ κάθε μπουλοῦκος ποὺ παριστάνει τὸν Τζήμερο, νὰ μᾶς πῇ ὅτι τόσος καὶ τόσος κόσμος ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια τῶν μνημονίων πέθανε ὄχι γιατὶ δὲν εἶχε θέρμανση ἀλλὰ γιατὶ ἦταν ἀμόρφωτος καὶ δὲν ἤξερε τί πρέπει να καίῃ….

Ἔ ῥὲ καφέδες καὶ χλέπες ποὺ θέλετε στὰ μοῦτρα… Νούμερα…

Ζάβαλος Χάρης 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply