Γ@μῶ τὶς ἀναπτύξεις «ἀπολαμβάνουμε»!!!

  • Νεκρό τετράχρονο κοριτσάκι ἀπὸ φωτιὰ σὲ παράγκα.
  • 63χρονη πέθανε ἀπὸ τὸ κρύο μέσα στὸ σπίτι της.
  • Παιδιὰ ηὗραν νεκρούς τους γονεῖς τους ἀπὸ διαῤῥοὴ θερμαντικοῦ σώματος.
  • Ἄστεγος ἀνευρέθη νεκρὸς σὲ πεζοδρόμιο στὸν Βόλο.

Ζοῦμε ξαντὰ τὶς («ἔνδοξες») ἡμέρες τοῦ 2012-2013!!!

Γ@μῶ τὴν ἀνάπτυξί σας!!!

Λάλλας Παναγιώτης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply