Ἀποκλεισθήκαμε στὴν …Γερμανία!!!

Νέα ἀπίστευτη περιπέτεια ποὺ μᾶς προσφέρει τὸ ἑλληνικὸ «κράτος».
(Περισσότερα αὔριο μετὰ τὴν ἐπίσκεψή μου στὸ προξενεῖο, τὸ ὁποῖο δὲν ἐγνώριζε τὴν ὑπόθεση ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ ποιὸς θὰ ἦταν ὁ τυχερὸς μὲ τὸν νέο νόμο τῶν Γερμανῶν!)

Ἔ… ἐδῶ εἶναι, Ὅπως πάντα 52 χρόνια ὁ τυχερός της ζωῆς!
Πρὸς τὸ παρὸν καὶ αὐτὸ εἶναι ἐπίσημο:
Ὅσοι ἔχετε ταὐτότητες οἱ ὁποῖες ἐξεδόθησαν πρὶν τὴν 13/1/2005, μὴν ἔλθετε χωρὶς διαβατήριο στὴν Γερμανία!
Οἱ Γερμανοὶ δὲν θὰ σᾶς ἀφήνουν νὰ φύγετε!!!
Ὅπως τὸ διαβάζετε!

Τό καλλίτερο; Τὰ προξενεῖα δὲν ἐκδίδουν ταὐτότητες! Γιὰ νὰ βγάλῃς ταὐτότητα πρέπει νὰ πᾷς στὴν Ἑλλάδα.
Ἀλλὰ οἱ Γερμανοὶ δὲν σὲ ἀφήνουν νὰ πᾷς στὴν Ἑλλάδα!

Μόνες λύσεις ἕνα προσωρινὸ ταξειδιωτικὸ ἔγγραφο ἀπὸ τὸ προξενεῖο ἢ τὸ ταξείδι μὲ κάποιο φορτηγὸ ψυγεῖο ὅπως ὁ Βέγγος στὴν ταινία τοῦ παλαιοῦ κινηματογράφου.

Γιὰ ἐμᾶς ποῦ δουλεύουμε σὲ ζῶνες στὶς ὁποῖες χρειάζεται πιστοποίησις, ἁπλᾶ δὲν ἐπιτρέπεται πλέον νὰ δουλεύουμε.

Περισσότερα μετὰ τὴν συνάντησή μου μὲ τὸ προξενεῖο, τὶς βεβαιώσεις, τοὺς μεταφραστὲς καὶ ὅ, τί μὲ περιμένει ἀπὸ αὔριο.
Κάτι τὸ ὁποῖο θὰ χρησιμοποιηθῆ ὡς μοντέλο ἀπὸ τὸ προξενεῖο.
Ἐγὼ τὸ πειραματόζωο.

Ἄ… μὴ ξεχάσω. Σήμερα μοῦ ἦλθε μὲ sms ὁ λογαριασμὸς ἀπὸ τὴν ΔΕΗ τοῦ πατρικοῦ μου, τὸν ὁποῖο πληρώνω ἠλεκτρονικὰ μέσῳ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.
Στὶς εἰσπράξεις τὸ κράτος εἶναι χωρὶς εἰσαγωγικὰ καὶ ἐκσυγχρονισμένο.

Δοβίστης Λαέρτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply