Ὥρα νά …μεταναστεύσουμε;

Ὄχι γιὰ κάποιον ἄλλον λόγο, ἀλλά, νά… Ὅσο νἆναι, πρέπει νὰ ἀφήσουμε χῶρο ἐλεύθερο στοὺς ἐποίκους νὰ ἐξαπλωθοῦν κατὰ πῶς σχεδιάζεται ἀπὸ τὰ «ἀνώτατα» σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου μας.

Ἀντικατάστασις Πληθυσμῶν κατ’ ἐντολὴν ΟΗΕ

Φίλοι μου… Εἶναι πράγματι κατανοητὸ πλέον, ἀπὸ ὅλο καὶ περισσοτέρους, πὼς ἡ χώρα μας ἀπειλεῖται ἀνοικτὰ μὲ ἀφανισμό. Καί, εἶναι γεγονὸς πὼς δὲν ἀπειλεῖται μόνον ἀπὸ τὴν Τουρκία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς «νεο-ἕλληνες», μά, κυρίως ὅμως, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, ἀπειλεῖται ἀπὸ τὰ ἴδια ἐκεῖνα κουδουνισμένα νούμερα ποὺ φέρονται νὰ μᾶς κυβερνοῦν, ἐλέῳ τοκογλύφων καί, τὰ ὁποία εἶναι στὴν πραγματικότητα τὸ ἀληθές μας πρόβλημα. Πρόκειται γιὰ τὰ ἴδια σκουπίδια, ποὺ ἀλλάζουν μεταξύ τους ὀνόματα καὶ σκυτάλες ἐδῶ καὶ αἰῶνες. Πρόκεται γιὰ ἐκεῖνα τὰ σούργελα ποὺ δὲν ἀσυδοτοῦν εἰς βάρος μας ἁπλῶς, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον αἰσθάνονται ὑπέρ-ἀσφαλῆ, ὑπέρ-προστατευμένα ἀπὸ κάθε κίνδυνο καί, φυσικά, παντοδύναμα.
Καὶ ὅσο ἡ ἐξουσία αὐτῶν τῶν σαπροφύτων (φαίνεται νὰ) ἐνδυναμώνεται, τόσο ἐμεῖς περισσότερο ἀπελπιζόμεθα καὶ τόσο περισσότερο ἀναζητοῦμε διεξόδους, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν χώρα.

Τά λέω σωστά; Πόσοι θά ἤθελαν νά μεταναστεύσουν μά ἀδυνατοῦν λόγῳ οἰκονομικῶν (ἤ κι ἄλλων) δυσκολιῶν; Ὅλοι; Οἱ περισσότεροι; Ἤ ἐλάχιστοι;

Μεταξύ μας καλὸ εἶναι νὰ παραδεχθοῦμε πὼς πράγματι οἱ περισσότεροι ἐξ ἡμῶν θὰ τὸ ἔκαναν. Καί, πάλι μεταξύ μας, καλῶς θὰ ἔκαναν, διότι πρέπει νὰ προστατεύσουν τοὺς ἑαυτούς τους καὶ τὶς οἰκογένειές τους. Τὸ γιατί ἀκόμη τὸ καθυστεροῦν εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις.

Λογικὰ καὶ μόνον, κυττῶντας ἀπολύτως ψυχρῶς τὰ δεδομένα καὶ τὰ γεγονότα, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς δὲν εἶναι μακρυὰ ἡ στιγμὴ ἐκείνη ποὺ ὅλα αὐτὰ θὰ ξεσπάσουν στὰ …κεφάλια μας. Ἢ λοιπὸν θὰ παραμείνουμε ἐδῶ καὶ θὰ ὑποστοῦμε κάθε εἴδους δεινά, ἢ θὰ προλάβουμε νὰ διαφύγουμε, ὅπως ὅπως, γιὰ νὰ σώσουμε τοὐλάχιστον τὰ …τομάρια μας.  

Μά, ἀπὸ τὴν ἄλλην… Ἐάν φύγουμε ὅλοι ἐμεῖς ἀπό ἐδῶ, τότε ναὶ μὲν θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ ἐδῶ ἀφόρητα δεινὰ τῶν πιέσεων, ποὺ σήμερα μᾶς ἀσκοῦνται (καὶ τὰ ὁποία θὰ πολλαπλασιασθοῦν), ἀλλὰ θὰ καταντήσουμε περισσότερο ἀπάτριδες, ἀπὸ κάθε νεο-ἔποικο τοῦ πλανήτου μας.
Πῶς νά σηκώσῃ κάποιος τήν ἀπατρία;

Προσωπικῶς αὐτὰ τὰ διλήμματα τὰ ἔχω λύση ἀπὸ καιρὸ καὶ δὲν χρειάζεται νὰ καταπιασθῶ σήμερα μαζύ τους. Ἁπλῶς, συχνὰ πυκνὰ ἐπανέρχομαι στὸ θέμα γιὰ νὰ βοηθήσω κι ἄλλους νὰ τὰ λύσουν. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς πλέον μετροῦμε ἀντίστροφα τὸν χρόνο καὶ τὰ περιθώρια διαφυγῆς τῶν ἐπιδόξων …δραπετῶν στενεύουν διαρκῶς.
Ἂς κάνουν λοιπὸν ὅ,τι εἶναι νὰ κάνουν συντόμως, διότι δὲν βλέπω νὰ προλαβαίνουν.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Πρός τί ἡ σημερινή ἐπανατοποθέτησις;
Ἕνα σχόλιον παρακαλῶ ἀπὸ κάποιον ὑπέρμπατριώτη Ἑλληναρὰ τοῦ ἐξωτερικοῦ ποὺ (καλῶς) ἔσπευσε νὰ σώσῃ τὸ τομάρι του ἀπὸ τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, πρὸ ἐτῶν, ἀλλὰ ἀκριβῶς γιὰ αὐτό, ὡς ἄπατρις, δὲν δικαιοῦται σήμερα νὰ ὁμιλῇ καὶ νὰ κουνᾷ τὸ δάκτυλο. Ἂς ἀπολαύσῃ τὰ ἀποκτήματά του κι ἂς μᾶς ἀφήσῃ ἐμᾶς στὸν ἀγῶνα μας νὰ παλεύουμε μὲ τὰ δεσμά μας καὶ τοὺς δεσμῶτες μας.

Κατ’ ἐμέ, χρόνια τώρα, τὸ μόνον πιθανὸ σημεῖον γιὰ νὰ μεταναστεύσουμε εἶναι …ὁπουδήποτε ἐκτὸς τοῦ πλανήτου. Ἐπεὶ δὴ ὅμως κάτι τέτοιο ἀποκλείεται, ἂς προσπαθήσουμε, μὲ τὶς ὅποιες δυνάμεις μᾶς ἀπέμειναν, νὰ σταθοῦμε ὄρθιοι, νὰ κυττάξουμε κατάματα τὸν ἐχθρὸ καὶ νὰ ἐξακολουθήσουμε τὸν ἀγῶνα.

Leave a Reply