Θὰ τοὺς …«ἀποθηκεύσουμε» ὅλους ἐμεῖς γιατί …«λεφτὰ ὑπάρχουν»!!!

Τί ἔκανε λέει;
Δὲν θέλει ἡ Χίος ἄλλους ἐπενδυτές ;
Δὲν θέλει ἡ Πολωνία τῶν 40 ἑκατομμυρίων 10.000 προσφυγομετανάστες καὶ ἡ Οὐγγαρια τῶν 10 ἑκατομμυρίων 5.000 χιλιάδες;

Κανένα πρόβλημα!
Νὰ τοὺς στείλετε ὅλους στὰ Ἰωάννινα, ποὺ ἐδέχθησαν ἢδη 5.000 χιλιάδες καὶ στὴν Φιλιππιάδα ποὺ ἐδέχθη ἢδη 2.000 (καὶ τώρα ἀκόμη 1500!!!), καὶ ποὺ ὅλοι μαζύ, ΟΤΑ καὶ περιφέρειες, ἔγιναν χαλὶ νὰ τοὺς πατήσουν οἱ …μαυρισμένοι ἐπενδυτές!

Ἀρκεῖ νὰ πέφτῃ τὸ παραδάκι καὶ τὰ ἐπιδόματα ἀνὰ κεφάλι μὲ μαντήλα! ( 450 εὐρὼ τὸ τριάρι γιὰ ἐνοικίαση καὶ δύο χρόνια ἐμπρὸς τὰ ἐνοίκια δίνουν οἱ ΜΚΟ ) .

Ἡ μονὴ ….μάχη ποὺ δίδουν ΟΤΑ καὶ περιφέρειες εἶναι νὰ πάρουν τὴν κουτάλα τῆς μάσσας ἀπὸ τὶς ΜΚΟ !
ἀλλὰχ ἄκμπαρ…

Ζλατάνος Θανάσης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply