Δάκρυ …«κροκοδείλου» γιὰ τὴν Μακεδονία

Ὁ Καραμανλὴς ὁ πρεσβύτερος ᾠνομάσθη ἀπὸ τοὺς ὀπαδούς του… Ἐθνάρχης…
Κανονικὰ ἦταν Ἐθνάρχης μόνο τῆς Ἐργολαβίας…

Ἔκανε τὴν Ἀθήνα τσιμέντο, ἐγκατέλειψε ὅλα τὰ Ἐθνικὰ θέματα (Ἑλληνισμὸς Κωνσταντινουπόλεως, Ἰμβρου, Τενέδου, Κυπριακό, Γιουγκοσλαυϊκὸ) καὶ ὅταν πλέον ἐβαρέθη τὸν Εὐταξία καὶ πῆγε στὸ Παρίσι, ἐδέχετο ἕνα τσὲκ – κατὰ δήλωση Παττακοῦ ποὺ εἶχε περάση στὰ ψιλὰ καὶ δὲν θυμᾶμαι κάποιον νὰ τὴν ἀντέκρουσε – γιὰ τὰ μικροεξοδάκια του… Ξέρετε καφὲς στὰ Ἠλύσια Πεδία κλπ.

Ἀαα ἦταν καὶ ὁ πρῶτος Οἰκολόγος… Ὁ πρῶτος Δημοκράτης Οἰκολόγος.. Γιατί ἔδωσε δικαίωμα ψήφου καὶ στὰ δένδρα τὸ ’61.

Κι ὅταν ἐπέστρεψε ἀπὸ τὸ Παρίσι ἀνεκάλυψε ὅτι ἔχει μεγάλου βαθμοῦ πρεσβυωπία διότι δὲν μποροῦσε νὰ ἰδῇ στὸν χάρτη «ποὺ κεῖται ἡ Κύπρος»…

Κι ὅταν κατάλαβε ὅτι μὲ τοὺς μανιαμούνηδες ποὺ κυβερνοῦσε δὲν πάει ἄλλο τὸ καράβι… ἐπήδησε στὴν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας γιὰ νὰ μὴ κονταροκτυπηθῇ μὲ τὸν Μέγα Λαοπλάνο ποὺ ἔκανε ντεμαρὰζ στὴν στροφή…

Λοιπόν… Πάψετε νὰ μοὺ στέλνετε τὸ δάκρυ τοῦ «κροκοδείλου» γιὰ τὴν Μακεδονία… Δὲν μασσῶ… Γιατί κάτι ξέρουμε ἀπὸ ἱστορία… 

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος 

Leave a Reply