Θὰ τοὺς πιάσουμε …«Κώτσους» τοὺς μεμέτηδες!!!

Δίδουμε Καστελλόριζο..
Κερδᾶμε Ῥόδο καὶ Λέρο.
Καζὰν καζὰν καταστάσεις μιλᾶμε…
Θὰ τοὺς πιάσουμε «Κώτσους» τοὺς μεμέτηδες.

Ἐγὼ λέω νὰ δώσουμε καὶ τὴν δυτικὴ Θράκη καὶ νὰ κερδίσουμε τὸν Μόρια ἀδέρφια .
Ὁ θεὸς νὰ σᾶς εὐλογῇ.
(Ντόρα Μπακογιάννη, ἀδελφὴ τοῦ Κούλη καὶ ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν του ἀχρήστου)

Ἡ Ντόρα Μπακογιάννη (Μητσοτάκη) ὑπῆρξε ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν της Ἑλλάδος.
Φύγετε μὲ ὁποῖο μέσον μπορεῖτε, ἐγκαταλείψατε τὴν ἀθλία ἐτούτη χώρα ἄμεσα, ἐὰν ὄχι ἐσεῖς, ὁπωσδήποτε τὰ παιδιά σας καὶ τὰ ἐγγόνια σας.
Ὑπάρχει ἀκόμη χρόνος.

Ὑπάρχουν βέβαια καὶ κάποιοι καλοπροαίρετοι (ἢ ἠλίθιοι, ἐξαρτᾶται πῶς τὸ βλέπεις), ποὺ θεωροῦν ὅτι ὁ Κυριάκος καὶ ἡ Ντόρα εἶναι σὲ ἀντιπαράθεση καὶ αὐτὰ ποὺ λέει ἡ Ντόρα δὲν τὰ ξέρει καὶ διαφωνεῖ ὁ ἴδιος.
Τοὺς δικαιολογῶ… Ἐδῶ ὑπάρχουν ἀκόμη ἄνθρωποι ποὺ θεωροῦν ὅτι ἡ γῆ εἶναι ἐπίπεδος.

Πάντως μία μεγάλη ἐρώτησις ἀπασχολεῖ, ὅσους λίγους ἀπέμειναν μὲ κάποιο μυαλὸ σὲ ἐτούτη τὴν χώρα.
Εἶναι καλλίτερο τήν διαπραγμάτευση νά τὴν κάνῃ ἡ, ἀναμφισβήτητα, πανέξυπνη καὶ ἐπικίνδυνα φαύλη ἔως τὸ μεδούλι Ντόρα, ἤ ὁ τελείως βλάξ ἀδελφός της Κυριάκος;

Διότι ἡ διαπραγμάτευσις εἶναι πλέον δεδομένη… Αὐτὰ εἶναι ἁπλᾶ… Αὐτὸ ποὺ στὴν πολιτικὴ ὀνομάζεται «προετοιμασία τῆς κοινῆς γνώμης», τὴν ὁποία ἀναλαμβάνουν βαθειὰ διεφθαρμένοι ὁμοίως δημοσιογράφοι καὶ μέσα μαζικοῦ ἀποπάτου.

Ὑπάρχει βέβαια καὶ μία τρίτη λύσις, ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι ἐκτὸς προδιαγραφῶν γιὰ τὴν ὥρα.
Θὰ σᾶς εἰδοποιήσουμε ἐν καιρῷ.

«Ἕνας»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply