Δὲν εἶναι …ταινία τρόμου!!!

Ὅπως στὶς ταινίες τοῦ Hollywood.

Πόλις «ζόμπυ» ἡ Γουχᾶν.

Ὁ στρατὸς στὰ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς, ἀλλὰ καὶ στοὺς δρόμους.

Ἕνα βίντεο δείχνει τὴν κατάσταση σὲ ἕνα νοσοκομεῖο μὲ νεκροὺς ἀνθρώπους σκεπασμένους μὲ σεντόνια. Τὸ βίντεο ἔχει πλέον ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τὴν πλατφόρμα κοινωνικῶν μέσων της Κίνας. 

Κάποιοι μάλιστα ἰσχυρίζονται πὼς ὁμοιάζει μὲ ὁμαδικὸ τάφο τὸ ὑποτιθέμενο νοσοκομεῖο.

Μόργκαν Χρῆστος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply