Σχολιάζοντας δύο …«προφητικὰ» μυθιστορήματα.

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ …σενάρια,
ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις!!!

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 2014 λοιπόν, δύο φίλοι, σὲ διαφορετικὲς στιγμές, μοῦ προσέφεραν σὰν δῶρο ἀπὸ ἔνα βιβλίο. Εἶχα χρόνια νὰ ἀσχοληθῶ μὲ μυθιστορήματα κι ἔτσι μᾶλλον …στραβομουτσούνιασα. Ἐν τούτοις, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ χρειαζόμουν ἕνα διάλειμμα, ξεκίνησα τὸ διάβασμα γιὰ νὰ …τρομάξω. Δύο βιβλία «σταθμοὶ» στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἔβλεπα ἔως τότε τὸν κόσμο καὶ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, «πατοῦσαν» ἐπάνω σὲ ἢδη γνωστές μου πληροφορίες. Ὅμως ἕνα μυθιστόρημα χρειάζεται χρόνο γιὰ νὰ γραφῇ καί, εἰδικῶς αὐτὰ ποὺ κρατοῦσα στὰ χέρια μου εἶχαν πρὸ πολλοῦ κυκλοφορήση στὶς παγκόσμιες ἀγορές. Συνεπῶς ἢ οἱ μυθιστοριογράφοι εἶχαν …ἐπιφοιτήσεις ἤ εἶχαν …εἰδικοῦ τύπου πληροφορίες. Συνέχεια

Καὶ τὰ πειράματα μὲ τοὺς κορωνοϊοὺς ἐξακολουθοῦν.

Τρία κρούσματα του MERS στην Ιταλία
Οι ταξιδιώτες που εμφανίζουν συμπτώματα μετά την επιστροφή τους από τη Μέση Ανατολή θα πρέπει να προσέρχονται για εξετάσεις

Ἔχω κατὰ καιροὺς καταθέσῃ τὶς σκέψεις μου, ἀναφορικῶς μὲ τὰ πειράματα καὶ τοὺς ἰοὺς καὶ τοὺς κορονοϊοὺς καὶ τὰ πράσινα ἄλογα, ποὺ μεταμορφώνονται σὲ Δουρείους Ἵππους.

Ἄλλως τέ, οὐδέποτε πίστεψα πὼς ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀποτελέσματα «τύχης», «συμπτώσεων» ἤ «ἐξελικτικῶν κανόνων». Ἀπὸ τὸ πρῶτο τους πείραμα, ἔως τὰ τελευταῖα, αὐτὰ ποὺ ἐφαρμόζουν ἐπάνω μας, καθημερινῶς, ἐδῶ καὶ χρόνια, ἀντιλαμβανόμουν πάντα πὼς δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει τίποτα ἄλλο παρὰ μόνον ὁ ἔλεγχος τοῦ πλανήτου. Θὰ τὸ ἐπιδιώξουν αὐτό, μὲ ἀποπληθυσμούς, μὲ νέα εἴδη ἀνθρωπίνων ὄντων καὶ μέ, γιατί ὄχι, ἀκόμη καὶ μηχανικὰ εἴδη, πρὸ κειμένου νὰ μὴν κινδυνεύῃ ἡ ἐξουσία τους.

Συνέχεια

Γιὰ ὅλα φταῖν οἱ …νυκτερῖδες!

Ακρως επικίνδυνο φαίνεται ότι είναι το νέο SARS

Τὰ ποντίκια, οἱ ἀρουραῖοι, τὰ μυρμήγκια, τὰ σκουλήκια, τὰ ψάρια, οἱ ἀρκοῦδες, τὰ φίδια, τὰ χρυσόψαρα, τὰ γαϊδούρια καὶ ἰδίως τὰ λεοντάρια!

Μάλιστα, νὰ τὸ προσέξουμε αὐτό, τὰ λεοντάρια φέρουν τὴν μεγαλυτέρα εὐθύνη, διότι κανονικῶς ἔπρεπε νὰ μὴ ὑποχωρήσουν στὴν ἀνθρώπινο ἀνάπτυξι καὶ νὰ μποροῦν τώρα νὰ ἀντεπιτεθοῦν πάσῃ δυνάμει!
Διότι μετὰ ἀπὸ τόσες ἐνοχοποιήσεις ποὺ ἔχει φάῃ τὸ ζωϊκὸν βασίλειον, ἀναφορικῶς μὲ τὶς ἀσθένειες καὶ τὶς «ἀσθένειες» ποὺ μαστίζουν τὴν ἀνθρωπότητα, τὸ μόνον ποὺ θὰ τὸ σώσῃ, αὐτὸ τὸ βασίλειον, ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινο βλακεία κι ἐπιθετικότητα, εἶναι μία γενναία ἀντεπίθεσις!!!

Συνέχεια

Ἰδοῦ τὸ πρῶτον (ἐπίσημον) βιολογικὸν ὅπλον!

Δυο διαφορετικές ερευνητικές ομάδες δημιούργησαν ένα μεταλλαγμένο, άκρως φονικό στέλεχος Η5Ν1 της γρίπης των πτηνών στο εργαστήριο

Μεταλλάξεις ἐπὶ μεταλλάξεων, ὤωωωω μεταλλάξεις,  ἐπέφεραν ἕνα  ἀποτέλεσμα ἄκρως φονικό γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα.

Ἐν ὁλίγοις, μία ἀπλῇ γρίπη πλέον σκοτώνει. Τόσο ἀπλᾶ. 

Συνέχεια

Θὰ ἀφανισθοῦμε λοιπόν ὅλοι ἀπό τὴν συμβατική ἰατρική;

Τὸ παιχνίδι ποὺ παίζεται εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος ἐντὸς τοῦ ὁποίου οἱ μόνοι παῖκτες εἶναι οἱ κινοῦντες τὰ νήματα, ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ κάτι πάρα πολύ …ἀνθυγιεινόό, γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Κάποιοι πατοῦν κομβία, τραβοῦν μοχλούς, ἐνσπείρουν τρόμους, μικρόβια, ἀσθένειες, σεισμούς,, λιμούς, λοιμοὺς καὶ …καταποντισμούς, ἐνᾦ διαρκῶς παραμένουν …ἀθέατοι παρατηρητές, πίσω ἀπό τὶς κουρτίνες των, ἀπαθεῖς καὶ ἱκανοί νὰ πράξουν τὰ χείριστα.
Συνέχεια