Γιατί ἀπεφασίσθη τό κομμάτιασμα τῆς Ὑπατίας;

Γιατί οἱ φανατισμένοι Παραβολάνοι ἐπέλεξαν νά κατακομματιάσουν τήν Ὑπατία;

Τὸ μεγάλο ἔγκλημα ποὺ συνετάραξε τὸν ἀρχαῖο Ἐλληνικὸ κόσμο!

…«Ἀφοῦ τὴν ἥρπαξαν ἀπὸ τὸ ἅρμα της τὴν ἔσυραν στὴν ἐκκλησία ποὺ ἐλέγετο Καισάριο καὶ ἀφοῦ τὴν ἐγύμνωσαν τὴν ἐκομματίασαν μὲ θραύσματα ἀγγείων. Ἐσώριασαν τὰ κομμάτια της στὸν λεγόμενο Κιναρώνα καὶ τὰ ἠφάνισαν μὲ φωτιά…»..

Σωκράτης ὁ Σχολαστικὸς «Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία»

Μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν τῆς ἐποχῆς ὑπῆρχε φιλοσοφικὴ(!) διαμάχη ὡς πρὸς τὸ ἐὰν ἡ ψυχὴ μένῃ ἀλώβητος μετὰ θάνατον σὲ περίπτωση ποὺ κατακομματιασθεῖ τὸ σῶμα. Μία μεγάλη μερίς Χριστιανῶν ἐπίστευε πὼς ἂν κατακομματιασθῇ τὸ σῶμα, τότε κατακομματιάζεται καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀποθανόντος.

– Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ οἱ Παραβολάνοι* ἐπέδειξαν τέτοιο μῖσος καὶ τέτοια ἀγριότητα ἐναντίον τῆς νεοπλατωνικῆς φιλοσόφου. Ἤθελαν νὰ κατακομματιάσουν τὴν ψυχή της καὶ τὴν κατεκρεούργησαν!

Καστάνιας Νῖκος

* Στρατευμένοι μοναχοὶ στὴν ὑπηρεσία τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας

Εἰκόνα: Ἡ Rachel Hannah Weisz στὸν ῥόλο τῆς Ὑπατίας στὴν κινηματογραφικὴ ταινία «Agora» 2009.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply