Ὁ «Παράδεισος»

Πίνακας ζωγραφικὴς μὲ θέμα: «ὁ Παράδεισος»!!!

Καλημέρα Παραδείσιες Φίλες μου καὶ Παραδείσιοι Φίλοι μου!!!

Σαρλῆς Γιάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply