Οἱ ἄνθρωποι δίνουν μόνον αὐτὸ ποὺ διαθέτουν…

Μακάρι νὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, μακάρι νὰ μπορούσαμε νὰ ἰσχυρισθοῦμε πὼς ὅλοι οἱ ἄνθρωπου ποὺ ἀγαπήσαμε μᾶς ἀγάπησαν καὶ ἐκεῖνοι ἤ ὅτι εἶχαν τὸ ἴδιο σύστημα ἀξιολογήσεως μὲ ἐμᾶς ἤ ὅτι ἐσκέπτοντο μὲ τὸν ἴδιο τρόπο.
Ξέρω ὅτι σὲ αὐτὸ τὸ συναίσθημα δὲν εἴμαστε μόνοι, ἀλλὰ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τὸ ἔχουν βιώσει…

Πολλοὶ νοιώθουν θυμὸ καὶ ἀπογοήτευση ὅταν σκέπτονται πὼς ἔνοιωσαν μόνοι καὶ ἀμφισβήτησαν τὸν ἑαυτό τους, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκτίμηση ποὺ ἔνοιωθαν γιὰ τὸν ἑαυτό τους, ὅταν κάποιοι ἄνθρωποι, ποὺ ἀγαποῦσαν, τοὺς φέρονταν σὰν νὰ μὴν εἶχαν κάποια ἀξία.
Ἀλλὰ τώρα ξέρω πολὺ καλὰ ὅτι δὲν παίρνεις ἀπὸ τοὺς ἄλλους αὐτὸ ποὺ τοὺς δίνεις. Παίρνεια αὐτὸ ποὺ ἔχουν νὰ σοῦ δόσουν.
Οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ δόσουν μόνον αὐτὸ ποὺ διαθέτουν…

Ἔχω ἀκούσει πολλὲς φορὲς τὴν φράση: «Τὸν ἀγαπῶ ἤ τὴν ἀγαπῶ ἀλλὰ εἶναι τόσο δύσπιστος» ἤ «δὲν μοῦ συμπεριφέρεται καλά, γιατὶ εἶχε δύσκολα παιδικὰ χρόνια…» Καὶ δεκάδες ἄλλα πράγματα….
Ἔχω ἀκούσει ἱστορίες ποὺ κάποιοι πέρασαν ὁλόκληρη τὴν ζωή τους δίπλα σὲ ἕναν ἄνθρωπο δύστροπο καὶ ἐπιθετικὸ καὶ ἐκεῖνοι ἦσαν πάντα σιωπηρὰ ἀφοσιωμένοι, προσπαθώντας νὰ τὸν θεραπεύσουν μὲ τὴν ἀγάπη τους καὶ νὰ δόσουν στὸν ἑαυτό τους τὸ ὕψιστο πνευματικὸ μάθημα τῆς ἀγάπης χωρὶς ὅρους. Καὶ ἴσως νὰ ἁγιάσους…
Ἀλλά ποιός τούς τό ζήτησε αὐτό;

Πολλὲς φορὲς στὸ ὄνομα τῆς πνευματικῆς ἐξελίξεως βασανίζουμε τὸν ἑαυτό μας, ἴσως γιὰ νὰ βαπτίσουμε τὸν φόβο μας πνευματικότητα. Ἴσως γιατὶ δὲν τολμᾶμε νὰ ἀντικρύσουμε τὸν ἑαυτό μας, τοὺς φόβους μας καὶ τὶς ἀνασφάλειές μας…

Μπορεῖ κάποιος νὰ σταματήσῃ νὰ συναναστρέφεται μὲ ἀνθρώπους, ποὺ τοῦ φέρονται σὰν νὰ εἶναι ἀσήμαντος καὶ αὐτὸ νὰ εἶναι ἕνα ὕψιστο πνευματικὸ μάθημα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ κερδίσουμε ὅλοι.
Ἄν κάποιος δὲν τιμᾷ τὸν ἑαυτό του, δὲν μπορεῖ νὰ ἐκπληρώσῃ τὸν σκοπό του…

Δὲν γεννήθηκες γιὰ νὰ εἶσαι θῦμα τοῦ κόσμου ἀλλὰ τὸ Φῶς τοῦ κόσμου!!!

Γιῶτα Σούσουλα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *