Ἄς σχεδιάσουμε κάτι πρωτότυπο σήμερα…

Τὸ 1897, ἕνας πατέρας μὲ τὸν υἱό του, ἔκαναν αὐτὸ ποὺ σήμερα εἶναι αὐτονόητο.
Ἔβγαλαν μιὰ φωτογραφία στὸν μῶλο τῆς Πάτρας.

Μόνο…ποὺ τότε, αὐτό, ἀποτελοῦσε ἕνα σπάνιο ἀξιοθέατο…
Στὸ βάθος διακρίνεται ὁ φάρος τῶν Πατρῶν.
Καλημέρα φίλες καὶ φίλοι…
Ἄς σχεδιάσουμε καὶ ἐμεῖς γιὰ σήμερα κάτι πρωτότυπο!

Σαρλῆς Γιάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply