Ζ ῆ σ ε !!!

Κι ἐὰν τὸ αὔριο

σοὺ κτυπᾷ τὴν πόρτα,

κλεῖσε του, πονηρὰ τὸ μάτι

καὶ μὴν τοῦ ἀνοίγῃς..

Ἄφησέ το νὰ περιμένῃ..

Ἀσχολήσου μὲ τὸ σήμερα..

Ζ ῆ σ ε !

 

Μιχάλης Σκαράκης
7 Αὐγούστου 2015

Leave a Reply