Γίνε φωτιά…!!!

Γίνε κομμάτι τοῦ δρόμου…
Γίνε ὁ δρόμος…

Μὴν φοβηθῇς τὸ ἄγνωστον…
Μὴν τρομάξῃς ἀπὸ τὴν ὁρμή του..
Μὴν πισωγυρίσῃς ἀπὸ τὸ βάρος τῆς εὐθύνης…

Γίνε φωτιά…
Πέτα ψηλά… Ἐπάνω ἀπὸ τὰ «πραγματικά», τὰ «ἀποδεκτά» καὶ τὰ «τετρομμένα»…
Γίνε ἐσὺ ὁ δρόμος καὶ ἡ λύσις…

Μὴν ἀκοῦς τὶς Σειρῆνες τοῦ φόβου…
Μὴν παρασυρθῇς ἀπὸ τοὺς ἀκινητοποιημένους…
Μὴν πλησιάσῃς τὸν τρόμο τους…

Ὁ κόσμος μας χρειάζεται ὀνειροδόμους καὶ ὁραματιστές, ποὺ ζοῦν ἤδη ἐλεύθεροι, ἀγνοώντας τὶς σκιές, τὸ ψέμμα καὶ τὴν παράνοια.
Γίνε κτίστης καὶ δημιουργός.
Ξεκίνα…
Ὁ χρόνος τῆς προετοιμασίας τελειώνει…

Φιλονόη

εἰκόνα

Leave a Reply