Κάθε στιγμὴ μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε…

Κάθε στιγμὴ μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε...

Μποροῦμε κάθε στιγμὴ νὰ ἐπιλέξουμε …

νὰ ἐμπιστευόαστε ἀντὶ νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἐλέγχουμε …

νὰ συμμετέχουμε ἀντὶ νὰ βαριόμαστε …

νὰ ζοῦμε τὸ παρὸν ἀντὶ νὰ περιμένουμε …

νὰ κατανοοῦμε ἀντὶ νὰ ζητᾶμε νὰ μᾶς καταλάβουν …

νὰ μετρᾶμε τὶς εὐλογίς μας ἀντὶ νὰ νοιώθουμε ἔλλειψη …

νὰ ζοῦμε ἐσωτερικὰ κινούμενοι ἀντὶ νὰ εἴμαστε ἐξωτερικὰ προσανατολισμένοι …

νὰ κάνουμε πράξεις ἀπὸ ἀγάπη ἀντὶ νὰ ἀντιδροῦμε ἀπὸ φόβο …

νὰ χαμογελᾶμε ἀντὶ νὰ κλαιγόμαστε …

Γιώτα Σούσουλα

φωτογραφία

Leave a Reply