Λίγο πιὸ κάτω, κάθε φορά…

Κι ὅλο χαμηλότερα… Καὶ ὅλο πιὸ κοντὰ στὸν πάτο…
Μά, τελικῶς, αὐτὸς ὁ πάτος ἀργεῖ καὶ ὁ κατήφορος εἶναι ὅλο καὶ  περισσότερο ὀδυνηρός.

Δουλειά μας, αὐτὴν τὴν περίοδο, δὲν εἶναι τὸ νὰ σταματήσουμε τὸν κατήφορο παρὰ μόνον τὸ νὰ ἀνθέξουμε αὐτὴν τὴν κατρακύλα. Νὰ ὁπλισθοῦμε μὲ ὑπομονή, νὰ ἰσχυροποιήσουμε τὶς ἄμυνές μας καὶ νὰ παραμείνουμε ἑστιασμένοι στὸν κοινό μας σκοπό. Κι ὁ κοινός μας σκοπὸς εἶναι ἡ Ἐλευθερία.

Ὅλα θὰ γίνουν στὴν ὥρα τους.
Τὸ ἐὰν ὅμως ὁ δικός μας χρόνος διαφέρῃ τοῦ χρόνου ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ διαδικασίες, εἶναι δευτερεῦον. Ἀρκεῖ καὶ  μόνον νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἤμασταν, εἴμαστε καὶ θὰ παραμείνουμε κρίκοι μίας ἁλυσίδος. Ἐὰν τὰ καταφέρουμε τότε, οὔτως ἢ ἄλλως, θὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς ὁ μονόδρομος, ἐντὸς τοῦ ὁποίου εἰσήλθαμε, ἦταν καὶ ἡ μοναδική μας διέξοδος. Τὸ πόσο θὰ παραμείνουμε σὲ αὐτὸν εἶναι ἀπολύτως δευτερεῦον κι ἀνούσιον.
Σημασία ἔχει μόνον νὰ ἐξακολουθήσουμε.

Φιλονόη

εἰκόνα

Leave a Reply