Φθάσαμε στὸ ἀπόγειο τῆς παλΗανθρωπιᾶς…

Κάποιος δαιμόνιος ῥεπόρτερ θὰ ἔψαχνε νὰ ἀνακαλύψῃ ἀπὸ ποιὰ ΔΕΚΟ ὅλοι αὐτοὶ οἱ νεαροὶ ἔχουν συνταξιοδοτηθῆ ἀπὸ 15ετιας τοὐλάχιστον.

Γιατί αὐτὸ εἶναι τὸ νόημα τῆς τρεῖς του σεπτέβρη καὶ τῆς δεκαεφτὰ νοέβρη….
Αὐτὸ καὶ μόνο.

Ξέρω ξέρω, εἶναι πολυπαραγοντικὰ τὰ θέματα καὶ πιθανῶς σχετικὰ μὲ τὸ DNA (τί πιθανῶς δηλαδὴ 100%).

Ἡ τρεῖς τοῦ σεπτέβρη 1974 ἠτο ἡ γενέθλιος ἡμέρα τοῦ ἐκτσογλανισμου καὶ ἐκλωποδυτισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.
Ὁ Ἕλλην ἔφθασε στὸ ἀπόγειό της παληανθρωπιάς του καὶ συνεχίζει ἀπτόητος.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply