Ἄς εἶναι μία καλὴ ἡμέρα…

Ἄς εἶναι σήμερα, Φίλες καὶ Φίλοι μου, μία καλὴ ἡμέρα, ποὺ θὰ τὴν διακρίνη ἡ Ἑλληνικὴ Σκέψις και ἡ ἀρχὴ πολλῶν ἡμερῶν, ποὺ εὐχόμαστε νὰ ἔλθουν!!!

Ἄς εἶναι μία καλὴ ἡμέρα...

Σαρλῆς Γιάννης

Leave a Reply