Λογική ἤ συναίσθημα;

Λογική ἤ συναίσθημα;Ὅταν εἴμαστε ἀναποφάσιστοι μπροστὰ στὸ σταυροδρόμι, λογικὴ ἡ συναίσθημα, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ νοητική μας θέσις εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν συναισθηματική μας θέση.
Σημαίνει ὅτι τὰ «θέλω μας» συγκρούονται μὲ τὰ «πρέπει μας» γιατὶ ἡ νοητική μας ὡριμότητα εἶναι σὲ ἄλλο ἐπίπεδο ἀπὸ τὴν συναισθηματική μας…

Γιῶτα Σούσουλα

 

Leave a Reply