Λογική ἤ συναίσθημα;

Ὅταν εἴμαστε ἀναποφάσιστοι μπροστὰ στὸ σταυροδρόμι, λογικὴ ἡ συναίσθημα, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ νοητική μας θέσις εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν συναισθηματική μας θέση.
Σημαίνει ὅτι τὰ «θέλω μας» συγκρούονται μὲ τὰ «πρέπει μας» γιατὶ ἡ νοητική μας ὡριμότητα εἶναι σὲ ἄλλο ἐπίπεδο ἀπὸ τὴν συναισθηματική μας…

Γιῶτα Σούσουλα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply