Ὁ φονιᾶς καὶ τὸ χαρέμι του

Τὴν πρώτη Ὀκτωβρίου 1949 ὁ αἱμοσταγὴς Μάο ἱδρύει τὴν Λαϊκὴ Δημοκρατία τῆς Κίνας.

Εἶχε προηγηθεῖ ἡ διετὴς ἐκκαθάρισις (ἀντισοσιαλιστικῶν) στοιχείων ποὺ ἠθέλησαν νὰ κρατήσουν τὴν γῆ καὶ τὴν οἰκογένειά τους.
Αὐτὸ ποὺ οἱ ὀπαδοί του ᾠνόμασαν «πορεία νίκης γιὰ τὴν σκέψη τοῦ Μάο».

Ὁ Μπρέζνιεφ εἶχε δηλώση πρὶν τὸν θάνατό του, πὼς ὁ Μάο τοῦ ἐξεμυστηρεύθη τὸ 1960 μία ἄλλη ἄκρως (ἐπαναστατικὴ) σκέψη του.
Ἂν εἶχε στὴν κατοχή τοῦ πυρηνικὰ ὄπλα, ὅταν ἑδραιώθη στὴν ἐξουσία, θὰ ἐξόντωνε 300 ἑκατομμύρια Κινέζους γιὰ νὰ ζήσουν (εἰρηνικὰ) τὰ ὑπόλοιπα 400 ἑκατομμύρια καὶ νὰ εὐδοκιμήσῃ χωρὶς παράσιτα ὁ κομμουνισμός!
Τὸ ἴδιο τὸ Κρεμλίνο, τὸν εἶχε γιὰ παράφρονα.

Ἡ ἐξουσία του ἐστοίχισε περισσοτέρους ἀπὸ 50 ἑκατομμύρια νεκρούς,οἱ περισσότεροι θύματα ἐκκαθαρίσεων μέσῳ στοχευμένων λιμῶν.

Οὐδεὶς καὶ οὐδέποτε θὰ μάθη τὸν ἀκριβῆ ἀριθμὸ θυμάτων τοῦ κομμουνισμοῦ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.
Ἐξ ἄλλου, ὅλοι αὐτοί, ἀπέθανον γιὰ τὸ καλό τους.

Γ.Λ.

Leave a Reply