Ὁ κόσμος μας μπορεῖ νὰ μεταμορφωθῇ…

 

«Ὑπάρχει κάτι πού χρειάζεσαι;»

  • «Πῶς μπορῶ νά βοηθήσω;»
  • «Καταλαβαίνω τὶ σοῦ συμβαίνει.»
  • «Θέλω νὰ ξέρῃς ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε καλά!»
  • «Προχώρα, θὰ εἶμαι κοντά σου!»
  • «Ξέρω ἀκριβῶς τὶ ἐννοεῖς.»
  • «Ἔχεις δίκιο.»

Νομίζω ὅτι ἂν αὐτὲς τὶς φράσεις μάθουμε νὰ τὶς χρησιμοποιοῦμε πιὸ συχνά, τότε ὁ κόσμος μας θὰ μεταμορφωθῆ….

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply