Καθαρμός…!!!

 

Καθαρμός...!!!Κι ἐὰν ἡ ἡμέρα τὸ ἀπαιτῇ, τότε ἂς εἶναι αὐτὴ ἡ δική μας εὐκαιρία γιὰ νὰ περάσουμε μέσα ἀπὸ τὴν δική μας, ἀτομική, ἀναγκαία κάθαρσιν!
Ἐκείνην τὴν κάθαρσιν ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ δοῦμε τὸν κόσμο μας μὲ τὸ βλέμμα τοῦ παιδιοῦ, ποὺ τώρα καλεῖται νὰ κάνῃ τὰ πρῶτα του βήματα στὸν κόσμο.
Διότι τὸν κόσμο μας δὲν τὸν γνωρίζουμε. Μᾶς ἔδειξαν κάτι ξένο, ψεύτικο, πλαστὸ γιὰ κόσμο μας…
Καὶ γιὰ νὰ τὸν ἀνακαλύψουμε χρειάζεται νὰ σταθοῦμε, νὰ δοῦμε μὲ ἄλλην ματιὰ τὸν ὁρίζοντα καὶ νὰ αἰσθανθοῦμε πιὸ καθαροὶ ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά!

Ἂς εἶναι ἐτούτη ἡ ἡμέρα ἡ ἀρχὴ τῶν νέων μας διαδρομῶν.
Ἐκείνων ποὺ ὅλοι μας θὰ κάνουμε, ἐὰν πραγματικὰ θέλουμε νὰ μετατρέψουμε τὴν ἐλευθερία ἀπὸ ὄνειρο σὲ κατάστασιν!

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply