Ἡ Εὐθύνη τοῦ νὰ (ξανα)γίνουμε Ἄνθρωποι!

Δὲν ἀφορᾶ μόνον στὶς ἰδεατὲς καὶ στὶς ὀνειρικὲς καὶ στὶς μελλοντικὲς καταστάσεις.
Ἀφορᾶ στὸ ἐδῶ καὶ τώρα καὶ στὰ Πάντα.
Ἀφορᾶ στὸ πῶς καλημερίζουμε τὸν κόσμο μας, στὸ πῶς συναναστεφόμεθα μὲ τοὺς ἄλλους, στὸ πῶς ἀντιμετωπίζουμε τὸν πλανήτη μας, στὸ πῶς ἀντιλαμβανόμεθα τὸ μέλλον ὅλων μας, στὸ πῶς ὀνειρευόμεθα, ἀλλὰ καὶ στὸ πῶς τὸ ἐκφράζουμε ὅλο αὐτό πρὸς τοὺς ἄλλους.

Ἡ λέξις Ἄνθρωπος, μὲ Ἄλφα κεφαλαῖο, εἶναι ἀξίωμα καὶ δὲν διδάσκεται, δὲν χαρίζεται ἀλλὰ οὔτε καὶ κληροδοτεῖται.
Ἄλλο αὐτὸς ποὺ φέρει τὴν ἀνθρώπινο ἐμφάνισιν κι ἄλλο αὐτὸς ποὺ εἶναι Ἄνθρωπος, πραγματικὸς καὶ ποὺ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους διεκδικεῖ χῶρο γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, κι ὄχι γιὰ τὸν ἑαυτόν του μόνον.
Εἶναι ὅμως καὶ ἄλλο ὅλος αὐτὸς ὁ συρφετὸς, ποὺ ἁπλῶς καταστρέφει, βαραίνει καὶ μολύνει τὸν πλανήτη, ἐπιμένοντας στὴν διατήρησιν τῆς ἀθλιότητος καὶ τῆς μιζέριας.

Ἡ Εὐθύνη λοιπὸν τοῦ νὰ ξαναβροῦμε σιγὰ σιγὰ Ὅλοι μας τὸν δρόμο γιὰ νὰ μπορέσουμε ἐπὶ τέλους νὰ λειτουργοῦμε διαρκῶς γιὰ τὸ συνολικὸ καλό, παρακάμπτοντας τὸ ἀτομικό μας συμφέρον, εἶναι μία ἀρχὴ σημαντική. Ἀλλὰ δὲν εἶναι τὸ πᾶν.
Εἶναι μία μικρὴ λεπτομέρεια.
Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα τὰ πάντα πρέπει νὰ βασίζονται σὲ αὐτὴν τὴν ἀπόφασιν.

Εἶναι δύσκολη ἡ διαδρομή.
Καὶ εἶναι δύσκολη διότι μᾶς ἔχουν, γιὰ αἰῶνες ἐκπαιδεύσει, πρὸ κειμένου νὰ βολευόμεθα μὲ τὰ μικρὰ καὶ νὰ περιφρονοῦμε τὰ μεγάλα.
Εἶναι ὅμως πλέον μία Ἀνάγκη, ἕνας μονόδρομος, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως θὰ ὑποχρεωθοῦμε νὰ ἀκολουθήσουμε.
Ἐὰν τὸ κάνουμε συνειδητὰ ἡ διαδρομὴ θὰ εἶναι ἀπολαυστική.
Ἐὰν ὄχι, κοπιώδης.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἡ Εὐθύνη εἶναι ἀτομικὴ ἐπιλογή. Ἤ θὰ τὴν λάβουμε ἤ θὰ μᾶς παρασύρη τῶν κύμα τῶν ἐξελίξεως καὶ …ὅπου μᾶς βγάλει!!!

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *