Γιατὶ μόνον μέσα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἔρχεται ἡ Ἐλευθερία…

Ἔχοντας πίσω μας αἰώνες ἐπὶ αἰώνων διωγμῶν, παραπληροφορήσεως, ψεύδους, ἀνηθικότητος, ἀδικίας καὶ ἀσυδοσίας, σιγὰ σιγά, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀκόμη ἀντιλαμβάνονται τὰ στοιχειώδη, καταλήγουν εὐλόγως σὲ ἕνα καὶ μόνον συμπέρασμα: ἡ Ἐλευθερία τοῦ Ἀνθρώπου ὁδηγεῖ στὶς ἀξίες ποὺ ἐχάραξε καὶ ὁριοθέτησε ἡ Ἑλλάς!!!

Αὐτὲς τὶς ἀξίες βάλλουν, προσβάλλουν, ἀλλοιώνουν, παραχαράσσουν, βρωμίζουν  καὶ ἀποκρύπτουν τὰ σημερινὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου, οἰκειοποιούμενοι, ἀπολύτως δυσφημιστικῶς, σὲ μεγάλον βαθμό, τὴν ἐννοίαν Ἑλλάς, ὑποκρινόμενοι ἐπὶ πλέον καὶ τοὺς φυσικούς της διαδόχους, ἀλλὰ καὶ κρατώντας τοὺς πολλοὺς μακρὰν τῆς ἀληθείας.
Πλαστῶς καὶ ψευδῶς προβάλουν μόνον τμῆμα τῆς ἀλληθείας καὶ τῶν πραγματικῶν ἀξιῶν ποὺ ἐκπροσωπεῖ, ὡς ἔννοια ἡ Ἑλλάς, ἀπομειώνοντας τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Ἀνθρωπότητος, σὲ κάτι μικρό, ἀσαφὲς καὶ ἀπολύτως ἀναληθές,  διατηρώντας ἐν ἀπολύτῳ σκοταδισμῷ τοὺς πληθυσμοὺς παγκοσμίως.

Στὴν πραγματικότητα ὅλοι αὐτοὶ οἱ αἰῶνες τοῦ σκότους, τῆς ἀνοησίας, τῆς Ὕβρεως δὲν ἦσαν κάτι περισσότερο ἢ λιγότερο, παρὰ μόνον συστηματικὲς καὶ συντονισμένες προσπάθειες ἐξαφανίσεως τῆς ἐννοίας Ἑλλὰς ἀπὸ τὸν πλανήτη! (Ἐὰν εἶναι δυνατόν…!!!)
Κάθε βρωμιά, παραπληροφορία, δοξασία σὰν στόχο εἶχε (κι ἐξακολουθεῖ σὲ μεγάλον βαθμὸ νὰ ἔχῃ ἀκόμη καὶ σήμερα) τὴν Ἑλλάδα. Γιὰ αὐτὸ καὶ ὅλοι αὐτοί, οἱ (κατὰ δικές τους ὁμολογίες) «κληρονόμοι» ἐπιβάλλουν, ὡς ἀναγκαιότητα τὴν δική τους ἐπικράτησιν στὸ «διαχειριστικό» κομμάτι τῶν πληροφοριῶν, τῆς ἱστορίας, τῆς μνήμης, ἀπαγορεύοντάς μας, συνήθως διὰ τῆς βίας, τὶς προσβάσεις σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ συνιστοῦν, κυριολεκτικῶς, γιὰ κάθε σκεπτόμενον κι εὐσυνείδητον ὄν τοῦ πλανήτου μας, αὐτονόητον δικαίωμα. Κι ὅσο αἰσθάνονται (καὶ συνειδητοποιοῦν) πὼς «τρίζουν» οἱ καταχραστικῶς (καὶ δολίως) ἀποκτηθεῖσες ἐξουσίες τους, τόσο αὐξάνουν τὴν βία, τὴν τρομοκρατία καὶ τὶς ἐξαγορὲς ἐξαθλιωμένων, ἐλπίζοντας (κι) αὐτὴν  τὴν φορὰ νὰ τοὺς σώσουν οἱ χιλιάδες πραιτωριανοί τους.
Δὲν ἀντιλαμβάνονται, οἱ  μωροί, πὼς εἰδικῶς αὐτὴν τὴν φορά, δὲν ὑπάρχουν ἄλλα περιθώρια…
Ἡ παράστασίς τους ἔλαβε τέλος… Καὶ τὸ ἔχουν βαθύτατα συνειδητοποιήσει!!!
Τώρα εἶναι ἠ σειρὰ τῆς Ἀνθρωπότητος νὰ συνειδητοποιήσῃ τὸ μέγεθος τῆς κληρονομιᾶς της, νὰ ἀναλάβῃ συνειδητῶς τὴν εὐθύνη τῆς διαχειρίσεως αὐτῆς, ἀλλά, κυρίως, τῆς ὁριστικῆς ἐπανατοποθετήσεως τῶν πανανθρωπίνων ἑλληνικῶν ἀξιῶν στὸ κέντρο τοῦ κόσμου μας.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *