Ζωντανὸς μεῖνε…

Ὄχι εἰς βάρος τῶν ἄλλων.
Ὄχι λάθρα.
Ὄχι δολίως.
Ὄχι φοβισμένα.
Ὄχι μουδιασμένα.
Ὄχι ἀμφισβητώντας.

Μεῖνε ζωντανός.

Ζωντανὸς σημαίνει δραστήριος.
Ζωνταντὸς σημαίνει σκεπτόμενος.
Ζωνταντὸς σημαίνει δίκαιος.
Ζωντανὸς σημαίνει ὀνειροδόμος.
Ζωντανὸς σημαίνει Ἄνθρωπος.
Ζωντανὸς σημαίνει Ἐλευθέρως ἀντιλαμβανόμενος.

Ζωντανὸς μεῖνε μέσα στὸν ζόφο ποὺ ἔρχεται.
Ζωντανὸς καὶ Φωτεινός.
Κᾶνε τὴν διαφορὰ καὶ γίνε ἐσὺ ὅσα θὰ ἤθελες ἀπὸ τοὺς ἄλλους…

Ζωντανὸς μεῖνε.
Μόνον ζωνταντοὶ θὰ ξαναφέρουν τὴν Ζωὴ στὸν πλανήτη.
Γίνε ἀπὸ αὐτούς…

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *