Ἡ αὐτοπροστασία εἶναι ὑποχρέωσίς μας…

«Ἀκούγεται παράξενο, ἀλλὰ εἶναι Ἀλήθεια…
Οἱ λέξεις ποὺ σὲ βοηθοῦν νὰ ζήσῃς, βοηθοῦν τὸν ἄλλον νὰ σὲ πεθάνῃ…»

Συνέχεια

Αὐτοσεβασμός…

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Συνέχεια

Δὲν ὑπάρχει πιθανότης γιὰ «ἔξωθεν βοήθεια»…

Ὅλα δικά μας τὰ βήματα… Ὅλος δικός μας ὁ ἀνήφορος… Ὅλη δική μας ἡ διαδρομή. Ὅλες οἱ μάχες μόνον γιὰ ἐμᾶς. Ὅλοι οἱ ἀγῶνες δικοί μας. Ὅλα, μὰ ὅλα… Ἧττες μά, κυρίως οἱ πολυπόθητες Νίκες…
Συνέχεια

Γίνε ἡ Ἀλλαγή…

Γίνε ἡ Ἀλλαγή…
…ποὺ θέλεις γιὰ τοὺς ἄλλους!!!

Γίνε ἡ Ἀλλαγή... Συνέχεια

Κάποιες …«θεραπεῖες» πονοῦν!!!

Οἱ βαθύτατες θεραπεῖες, αὐτὲς ποὺ στοχεύουν στὴν ἐπαναδόμησιν τοῦ ὀργανισμοῦ, συνήθως …«πονοῦν».
Εἶτε πονοῦν κυριολεκτικῶς εἶτε  ….μεταφορικῶς, ἐφ΄ ὅσον ὁ …ἀσθενὴς πρέπει νὰ κοπιάσῃ γιὰ νὰ θεραπευθῇ.
Ἰδίως ἐὰν ἡ ἀσθένεια ἤ ἡ πάθησις εἶναι βαρειά. Συνέχεια

Ὅσο πλησιάζουμε στὴν καμπή…

Δυσκολεύουν γιὰ ὅλους μας οἱ καταστάσεις.
Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι γύρω μας σκύβουν τὸ κεφάλι καὶ συμβιβάζονται, σιωποῦν, φοβοῦνται…
…κι ἂς μὴν ἔχουν πλέον κάτι νὰ φοβηθοῦν!!!

Τί εἶναι ἡ «καμπή»;
Ἡ καμπὴ εἶναι τὸ σημεῖον ἐκεῖνον ποὺ ἡ κλίσις ἀλλάζει. Ἀπὸ τὴν ἀπόλυτον πτῶσιν περνᾶ κάποιος στὴν ἀπόλυτον ἄνοδον.
Μὰ ἐὰν ἡ πτῶσις εἶναι ταχεία, ἡ ἄνοδος εἶναι κοπιαστική, δύσκολη, γιὰ ὁλίγους…

Συνέχεια