Ἱερὰ Ἑλλὰς

Ἱερὰ ἙλλὰςΤέκος Θεοῦ εἶ ὦ Ἑλλάς,
σοφίας θυγάτηρ,
ἀνδρείαν μεδέουσα,
φρονεῖν καὶ λέγειν ἄρειον
διδοίης μοι.

Συνέχεια

Περὶ αὐδῆς καὶ γραφῆς…

Περὶ αὐδῆς καὶ γραφῆς…Τί καταδίκη…

νὰ μὴν ἔχω τὴν εὔννοιαν

 νὰ γεννηθῶ σὲ ἀγέλην ἄλλου εἴδους,

νὰ μυρίζω τὴν αὐγὴν τὴν γῆν, Συνέχεια

Δίστομον

ΔίστομονἌκου με γερμανέ,

εἶμαι ἡ ἀπορία·

αὐτῆς ποὺ πατέρας ἔγινες,

σὰν βίασες τὸ Δίστομον. Συνέχεια

Ξεῤῥιζώνοντας τὸν βάρβαρο ἀπὸ μέσα μας…(β)

Ξεῤῥιζώνοντας τὸν βάρβαρο ἀπὸ μέσα μας…(β)

Καὶ καλὰ οἱ ἀ(χ)ριστεροὶ μὲ τὰ φράγκα καὶ τὸ μεγάλο Ε9.
Αὐτοὶ – μάγκες γὰρ – θὰ τὴν βγάλουν φίνα, ἀφοῦ οἱ Ἐλβετικὲς θυρίδες δὲν ἔχουν χρῶμα (βλέπε Σταθάκης), μαζὺ μὲ τοὺς καρεκλάδες, ποὺ ἔκαναν τὸν κόφτη στρὶνκ καὶ ἔπεσαν ὑπερήφανα στὰ τέσσερα.
Ὀκτὼ χιλιαρικάκια εἶναι αὐτά.

Συνέχεια

Τὸ μόνον ποὺ μᾶς ἀπομένει εἶναι νὰ κληθοῦμε σὲ πόλεμο…

Τὸ μόνον ποὺ μᾶς ἀπομένει εἶναι νὰ κληθοῦμε σὲ πόλεμο...Σὰν σήμερα ὁ Ἑλληνικὸς λαός,
ἐκλήθη γιὰ μίαν ἀκόμη φορά,
νὰ γκρεμίσῃ τὸν μῦθο τῶν ἀνικήτων πολεμικῶν ναζιστικῶν μηχανῶν.
Συνέχεια

Ἡ εἰκόνα τῆς σημερινῆς κατάντιας μέσα ἀπὸ τὰ δημόσια νοσοκομεῖα…

Ἡ εἰκόνα τῆς σημερινῆς κατάντιας μέσα ἀπὸ τὰ δημόσια νοσοκομεῖα...Ἐὰν δὲν νοσηλευθῇς σὲ δημόσιον νοσοκομεῖον, δὲν θὰ κατανοήσῃς τὴν κατάντια αὐτοῦ τοῦ τόπου…
Οὔτε λόγος γιὰ σεντόνια καὶ σουπίτσα μὲ πλαστικὰ πηρουνάκια, διότι αὐτὰ ὑπάρχουν! Συνέχεια