Ὁ …«ἱστός» τῆς ζωῆς μας!!!

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Ὁ ...«ἱστός» τῆς ζωῆς μας!!! Συνέχεια

Γιὰ νὰ μὴ χαθοῦμε στὴν …φυλακή μας!!!

Θὰ μπορούσαμε, θεωρητικῶς, νὰ γίνουμε ἐμεῖς ὁ δρόμος γιὰ πολλὰ στὸν κόσμο μας, ἀλλὰ δὲν γνωρίζω πόσο πολὺ ἀντέχουμε νὰ ἐπεξεργασθοῦμε τὶς πεποιθήσεις μας καὶ νὰ τὶς ὑπερβοῦμε. Κακὰ τὰ ψέμματα… Ἐὰν δὲν ἑστιάζουμε διαρκῶς, μὲ τὶς σκέψεις μας, τὶς πράξεις μας καὶ τὶς συναναστροφές μας, στὸ κοινὸ καλό, τότε ἐπὶ τῆς οὐσίας ἔχουμε χάση τὸν …δρόμο!!! Συνέχεια

Θὰ συνεχίζουμε…

Ἀπὸ παντοῦ κτυπήματα, ἧττες, ἡττοπαθεῖς, φόβος, καπελώματα, δυστυχίες.
Ἀπὸ κάθε πλευρά, ἐντὸς κι ἐκτός, νέα κρούσματα κατὰ τῆς Ἐλευθερία μας, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.
Ἁπὸ κάθε ὁπτική, λέει, τὸ παιχνίδι εἶναι στημένο καί, τελικῶς, χαμένο… Συνέχεια

Φόβοι ψευδεῖς κι ἀληθεῖς

Οἱ ἀληθεῖς φόβοι μας προέρχονται ἀπὸ τὴν διαπίστωσιν τῆς ἀδυναμίας μας νὰ ἀντιμετωπίσουμε κάποιους κινδύνους. Οἱ ἀληθεῖς μας φόβοι εἶναι, ἀλαλογικῆς, ἀπειροελάχιστοι ἀναφορικῶς μὲ τὸ σύνολον τὸν φόβων ποὺ ἐκτρέφουμε καὶ καλλιεργοῦμε διαρκῶς μέσα μας. Συνέχεια

Ἀξίζουν μόνον αὐτὰ ποὺ μόνοι μας δημιουργοῦμε…

 

Τὰ ἕτοιμα, τὰ κλεμμένα, τὰ ἀποκτηθέντα ἐξ ἀπάτης, δὲν ἔχουν ἀξία, σημασία καὶ βαρύτητα.
Ὅσο μάλιστα εὐκολότερα ἀποκτῶνται, τόσο λιγότερο τὰ ἐκτιμᾶ κάποιος καὶ τόσο ταχύτερα μπορεῖ νὰ τὰ ἀπωλέσῃ.
Ὁ Ἄνθρωπος μεγαλουργεῖ, δημιουργεῖ, κτίζει μόνος του γιὰ νὰ δύναται νὰ ἐκτιμᾷ τὰ ἀποτελέσματα τῶν πράξεών του. Διαφορετικῶς βιώνει ἀλλοιωμένες πραγματικότητες ἐντὸς φθόνου, στερήσεως, κενῶν. Συνέχεια

Ζώντας τὴν ζωὴ μὲ …Εὐγνωμοσύνη!!!

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Ζώντας τὴν ζωὴ μὲ ...Εὐγνωμοσύνη!!!

Συνέχεια