Τὸ παράλογον τοῦ Ἀγῶνος καὶ ὁ Ἔρως γιὰ τὴν Ἐλευθερία…

Τὸ παράλογον τοῦ ἀγῶνος…

Τὸ ἀπολύτως παράλογον…Αὐτὸ ποὺ μόνον ἀπὸ τὴν αἰώνια …τρέλλα πηγάζει!!!

Μία τρέλλα, πολύτιμο κληροδότημα, μέσα στοὺς αἰῶνες, ποὺ ἄλλαξε τὸν ῥοῦ τῆς ἱστορίας πολλὲς φορές… Συνέχεια

Θεϊκὴ συγχώρεσις

 

Οἱ Ἕλληνες Τραγῳδοὶ ἦσαν οἱ πρῶτοι ποὺ φανέρωσαν τὸ τίμημα ποὺ πληρώνουν οἱ ἄνθρωποι γιὰ τὴν πικρία, τὴν βεντέτα καὶ τὴν ἐκδίκηση. Σκέψεις σὰν αὐτὲς δὲν μᾶς ἀφήνουν σὲ εἰρήνη καὶ εὐτυχία. Ἄρα πρέπει νὰ προσπαθήσουμε νὰ βροῦμε τὴν δύναμη νὰ συγχωρήσουμε συγγενεῖς, φίλους, συνεργάτες. Καλλίτερα τὸ εἶπε ὁ Σαίξπηρ: «Τὸ λάθος εἶναι ἀνθρώπινο, ἡ συγχώρεση θεϊκή»· δηλαδὴ ἡ συγχώρεσις εἶναι πολὺ δύσκολο πρᾶγμα. Συνέχεια

Ἰβίσκου εἴδη

Οι ισχυροί, ανερχόμενοι, αυτάρεσκοι και δημοφιλείς, εάν θέλουν να αποφεύγουν τις κακοτοπιές της επάρσεως, χρειάζονται έναν καλό άνθρωπο να τους ψιθυρίζει, κάθε βράδυ, ότι είδος ιβίσκου είναι και η μπάμια.

Συνέχεια

Διαρκῶς ἑτοιμοπόλεμοι!!!

Διαρκῶς ἐν ἐγρηγόρσει…
Διαρκῶς πανέτοιμοι νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὁποιονδήποτε ἐχθρό, ὑπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες…
Αὐτὸ συνιστᾶ ἀρχὴ Ἐλευθερίας… Συνέχεια

Γκρεμιστὲς καὶ κτίστες ἔπιασαν δουλειά…

Κάθε φορὰ ποὺ κάτι θέλει ἡ φῦσις νὰ ἀποδομήσῃ, «ἐπιστρατεύονται» κάθε λογῆς ἀποδομητικοὶ παράγοντες καὶ ἐπιταχύνουν τὴν ἀποδόμησιν. Ἀπὸ σκουλήκια ἔως τρωκτικά. Ἀπὸ ὕαινες ἔως κάθε λογῆς ἁρπακτικά. Ἀπὸ κοράκια ἔως …κατσαρίδες.
Δὲν ὑπάρχει στὸν κόσμο μας κάτι ποὺ νὰ μὴν ἀποδομεῖται ἀπὸ τοὺς ἰδίους παράγοντες ποὺ τὸ ἐδημιούργησαν.
Κι ἔτσι, εἴτε ἄνθρωπος εἴτε ζῷα, εἴτε πλαστικὰ εἴτε χαρτιά, εἴτε «ἰδεολογικὲς ἐπαναστάσεις» εἴτε δικτατορίες, ἐμπεριέχουν ἐν τῇ γεννέσει τους ὅλα ἐκεῖνα τὰ συστατικὰ καὶ τὰ στοιχεῖα, μαζὺ καὶ τοὺς παράγοντες γιὰ νὰ ἐπιταχυνθοῦν, ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα τους, οἱ συνθῆκες ἀποδομήσεώς τους. Συνέχεια

Θέλω πίσω τὴν ζωή μου…

…καὶ τὴν Ἐλευθερία μου…
Καὶ τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιαχειρίσεώς μου…
Καὶ τὴν Πατρίδα μου…

Μὰ ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ τὰ ἀποκτήσω, ἐκτὸς ἀπὸ ἀγῶνες, ἀπαιτεῖται πρωτίστως νὰ εἶμαι ἐγὼ ἰκανὴ κι ἀξία καὶ πρόθυμη νὰ ἀλλάξω τὰ πάντα σὲ ἐμέναν. Νὰ ἀναλωθῶ, ὅσο χρειάζεται, πρὸ κειμένου νὰ ξαναμάθω τὰ πάντα ἀπὸ τὴν ἀρχή. Νὰ παραιτηθῶ ἀπὸ τὴν ἀνάγκη μου ἐλέγχου τῶν ἄλλων. Νὰ κατακτήσω τὸ δικαίωμα τῆς αὐτογνωσίας καὶ τὴν ὑποχρέωσιν τοῦ σεβασμοῦ/ἀλληλοσεβασμοῦ. Συνέχεια