Ὑποψιαζόμενοι…

…πὼς πίσω ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δὲν μάθαμε κρύβονται τὰ «κλειδιά» γιὰ νὰ λυθοῦν οἱ ἁλυσίδες μας, καθιστάμεθα ἀκόμη πιὸ εὐάλωτοι, ἐνᾦ παραλλήλως χάνουμε τὶς πραγματικές μας στοχεύσεις.

Ὑποψιαζόμενοι…
…πὼς κάτι δὲν κάνουμε σωστά, δὲν ἀποκτοῦμε τὴν ἀναγκαίαν θέλησιν γιὰ νὰ κινηθοῦμε ἀποφασιστικὰ πρὸς κάποιαν κατεύθυνσιν, ἐνᾦ ἡ σταθερότης ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸ βῆμα μας… Συνέχεια

Ὑγιειὴς κοινωνία σημαίνει ἑτοιμοπόλεμος Ὀργανισμὸς

Μία κοινωνία, γιὰ νὰ παραμένῃ κοινωνία, δὲν γίνεται νὰ εἶναι κάτι ἀόριστον κι ἀσαφές. Ὀφείλει νὰ διαθέτῃ, νὰ ὑπερασπίζεται καὶ νὰ διατηρῇ ἀδιαπραγμάτευτες Ἀρχές, Σκοποὺς ἐνᾦ παραλλήλως νὰ προστατεύῃ, μὲ κάθε θυσία, τὰ Ὅριά της. Συνέχεια

Χρήσιμοι οἱ καταποντισμοί…

…διότι φθάνει κάποιος στὸν πάτο, γιὰ νὰ ἀντιληφθῇ πὼς μόνον μὲ τὸ νὰ πατᾷ σταθερὰ κάπου, δύναται νὰ ξεκινήσῃ τὴν ἄνοδο. Μόνον μὲ …«κουπὶ» δύναται νὰ ἀντισταθῇ στὶς καταιγίδες τῆς Φύσεως. Μόνον μὲ ἀγῶνες, κάθε στιγμή, μπορεῖ νὰ νικήσῃ ἐχθροὺς καὶ δυσκολίες καὶ νὰ ὑπερβῇ κάθε ἐμπόδιον. Συνέχεια

Διότι πάντα τὰ νέφη ἀποχωροῦν!!!

Ἡ πηγὴ Ζωῆς τοῦ κόσμου μας εἶναι ὁ Ἥλιος μας.
Αὐτός, οὔτως ἤ ἄλλως, ἐκεῖ ὑπῆρχε, ὑπάρχει καὶ παραμένει γιὰ νὰ φωτίζῃ καὶ νὰ θερμαίνῃ τὰ πάντα, ἀκόμη κι ὅταν τὰ νέφη μᾶς τὸν ἀποκρύπτουν. Συνέχεια

Στιγμὲς ἀθανασίας καὶ λυτρώσεως…

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!! Συνέχεια

Τὸ …«μαῦρο πρόβατο»

Πόσο ὅμοιοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι μεταξύ τους;
Πόσο πανομοιότυπες συμπεριφορές ἐξωτερικεύουν;
Πόσο στερεότυπα τά ὄνειρά τους καί οἱ ἐπιδιώξεις τους;

Πόσο ἔξω ἔχουμε εὑρεθεῖ ἀπό τόν δρόμο μας, ὡς ἀνθρωπότης;

Παρατηρώντας προσεκτικὰ τὶς συμπεριφορές μας, τὶς σκέψεις μας, τὶς ἀντιδράσεις μας, τὶς «φαινομενικές» μας ἀνάγκες, τοὺς προγραμματισμούς μας καὶ κυρίως τὰ ὀνειροδομήματά μας, ὡς ἀνθρωπότητος, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἐλάχιστα διαφέρουμε ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον. Ἐλάχιστα σημεῖα φαίνονται ἱκανὰ γιὰ νὰ μᾶς κάνου Συνέχεια