Μὲ ὅπλο τὴν Ἀρετή!!!

Ἴσως τὸ μοναδικό μας ὅπλο!
Ἴσως τὸ μόνον πραγματικὸ ὅπλο τοῦ Ἀνθρώπου σήμερα!
Ἴσως νὰ μὴν ὑπῆρξαν ποτὲ ἄλλα ὅπλα παρὰ μόνον παραπετάσματα γιὰ νὰ μὴν δοῦμε, συνειδητοποιήσουμε, χρησιμοποιήσουμε αὐτὸ τὸ μέγιστον ὅπλο! Συνέχεια

Ἡ Φύσις μᾶς δείχνει τὸν δρόμο!!!

Εἴμαστε τμήματα τῆς Φύσεως, κομμάτια της, κύτταρά της.
Σὰν κάθε της ἄλλο κύτταρο…
Κι ὅπως ὅλα τὰ κύτταρα, ἔτσι κι ἐμεῖς, ὀφείλουμε νὰ συνεργασθοῦμε μὲ  ὅλα τὰ ὑπόλοιπα κύτταρα, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθῇ ἡ ἁρμονία τῆς ζωῆς. Συνέχεια

Εἵμαστε συνταξειδιῶτες στὸν χρόνο καὶ στὸν χῶρο…

Εἴμαστε συνταξειδιῶτες στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνο.
Ἐχουμε σταματήση γιὰ νὰ γνωρισθοῦμε μεταξύ μας, νὰ ἀγαπήσουμε ὁ ἔνας τὸν ἄλλο καὶ νὰ μοιρασθοῦμε αὐτὰ ποὺ ἔχουμε.
 Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας εἶναι παροδικὸς καὶ πολύτιμος. Συνέχεια

Ἀναδιανομὴ …λογικής!!!

Ἡ ἐποχή μας εἶναι …παράλογη!!! 
Καὶ εἶναι παράλογη διότι ἀντιστρέφει τὸ …λογικὸ καὶ μᾶς ἐπιβάλλει τὸ παράλογον.
Εἶναι ὅμως πράγματι ἔτσι ἤ μήπως ἔτσι θέλουν νά μᾶς πείσουν πώς συμβαίνει; Συνέχεια

Ἀλλαγή!!!

Σημαίνει ἀνατροπὴ τῶν πάντων.
Ἀλλαγὴ σημαίνει διαφοροποίησις καὶ συνειδητοποίησις.Ἀλλαγὴ σημαίνει ξεκάθαρη στόχευσις καὶ χάραξις τῆς διαδρομῆς.
Ἀλλὰ σημαίνει ἀπόφασις.
Συνέχεια

Στὸ χέρι μας εἶναι…

Ὅλα… Καὶ τὰ ὄμορφα μὰ καὶ τὰ ἄσκημα.
Ὅσο ὑπερβολικὸ κι ἐὰν φαντάζῃ κάτι τέτοιο, εἶναι μία πραγματικότης, ποὺ ἐὰν τὴν συνειδητοποιήσουμε, τότε αὐτομάτως τὰ πάντα, μικρὰ καὶ μεγάλα, θὰ ἀλλάξουν πρὸς τὸ καλλίτερο. Συνέχεια