Τώρα ποὺ θὰ ψηφίσουμε…

Ἂς ἔχουμε κατὰ νοῦ μας τὰ ἐξῆς: Στὴν χώρα δὲν ὑπάρχει κάτι ἄλλο, πέραν τῆς οἰκογενειοκρατίας. Οἱ σημερινοὶ κούληδες καὶ οἱ ἀλέκσηδες καὶ οἱ φῶφες καὶ οἱ GAPατοι καὶ οἱ τέλος πάντων ὁποιοιδήποτε …«ἐκλεκτοὶ» κομματάρχες τοῦ κόσμου μας, ἦσαν ἐχθὲς βενιζελικοί, προχθὲς βασιλικοὶ ἀπόγονοι, πρὶν ἀπὸ αὐτοὺς κάτι ἄλλο καὶ αὔριο θὰ εἶναι κάτι παράλλο.

Συνέχεια

Ψυχο-τρομοκρατεῖς τὸν ἐχθρὸ γιὰ νὰ μουδιάσῃ πρὸ τῆς μάχης

Πρὶν ἀπὸ κάθε ἐπικειμένη μεγάλη μάχη παιχνίδια ψυχο-τρομοκρατίας, ἐντυπώσεων καί, κυρίως, προπαγανδιστικῆς παραπληροφορίας πάντα, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦσαν τὸ πρῶτο ὅπλο τῶν διαφόρων ἐμπολέμων. Κι ἔτσι οἱ Πέρσες (καὶ δὴ ὁ Ξέρξης) ἢ κάτι Βρυώνηδες καὶ κάτι Δράμαληδες καὶ Ἰμπραήμηδες μόνον μὲ τὸν ὄγκο τῶν στρατευμάτων τους εἶχαν πράγματι μουδιάση (καί, κατ’ ἐπέκτασιν τρομοκρατήση) τοὺς ἀπανταχοῦ Ἕλληνες, τόσο, ὅσο νὰ παραιτηθοῦν σχεδὸν ἅπαντες καὶ νὰ παραδώσουν αὐτοβούλως τὶς πόλεις τους, τὶς οἰκογένειές τους καὶ τὶς ζωές τους, ἀμαχητί. Συνέχεια

Ὥρα νὰ σταθοῦμε (μόνοι μας) στὰ πόδια μας

Εἶναι ἀρκετὲς ἡμέρες τώρα ποὺ ἀπασχολοῦμαι μὲ διάφορα σοβαρὰ ζητήματα, ποὺ ποὺ ἀποῤῥοφοῦν ὅλον τὸν χρόνο καὶ μὲ κρατοῦν μακρυὰ ἀπὸ τὴν σελίδα Φιλονόη καὶ Φίλοι. Σήμερα, κατ’ ἐξαίρεσιν, ἀπεφάσισα νὰ γράψω λίγες σκέψεις μου ὅμως, πρὸ κειμένου νὰ ἐνημερώσω ἀφ΄ ἑνὸς γιὰ τὴν ἀπουσία μου καί, ἀφ΄ ἑτέρου νὰ μᾶς ὑπενθυμήσω πὼς ὅλα μας τὰ προβλήματα, ὅσο σοβαρὰ κι ἐὰν εἶναι, ἀπαιτοῦν ἀπὸ ἐμᾶς ψυχραιμία καὶ καθαρότητα σκέψεως, πρὸ κειμένου νὰ ἐπανεξετασθοῦν καὶ τελικῶς νὰ ἐπιλυθοῦν.
Συνέχεια

Ἑορτάζουμε; (ἀναδημοσίευσις)

Ἑορτάζουμε;Αὐτὲς τὶς ἡμέρες μᾶς φορτώνουν μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς παρα-πληροφορίες, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς συσκωτίσουν τὴν σκέψιν καὶ νὰ μᾶς ἀποκοιμίσουν, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά.
Δὲν ἔχουμε κάποιαν ἑορτή, γιὰ νὰ ἑορτάσουμε, κι ἄς πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὸ ἀντίθετον. (Καὶ δὲν ἀναφέρομαι σὲ θρησκευτικὰ ἤ στὰ ἐποχιακὰ ἤθη κι ἔθιμα. Αὐτὰ παραμένουν προσωπικὴ ὑπόθεσις τοῦ κάθε ἑνὸς ἀπὸ ἐμᾶς!!!) Συνέχεια

Ὥρα νὰ «γεννήσουμε …κούκους»!!!

Ὅσο ἀκόμη παραμένουμε ἑστιασμένοι στὸ ποιὸς …«ἐθνοσωτὴρ» θὰ μᾶς «φορεθῇ» ὡς νέος …«ταχυδακτυλουργός»…
Κι ὅσο κυττᾶμε μόνον τὶς λεηλασίες καὶ τὰ νομομαγειρεύματα, ἐλπίζοντας νὰ μᾶς …λυπηθοῦν κάπως, κάποιοι γιὰ νὰ μειωθοῦν οἱ ἀπροκάλυπτες καὶ σαφεῖς πλέον γενοκτονικὲς μεθοδεύσεις τους ἐναντίον μας…
Κι ὅσο ἀναμένουμε χείρα βοηθείας καὶ συμμάχους ἀπὸ τὴν …παλέτα τῶν (ἐμφανῶς) ἀνθελλήνων καὶ μισανθρώπων τοῦ κόσμου μας…
…τόσο θὰ βουλιάζουμε στὴν αὐτο-ἀπόῤῤιψιν, στὶς ἀνασφάλειες καί, τελικῶς, στὴν ἀνυπαρξία…

Πατῆστε ἄφοβα στὴν εἰκόνα…
Μεγαλώνει γιὰ …μελέτη!!!

Συνέχεια

Γνωρίζουμε ὅλοι τὸ τί πρέπει νὰ κάνουμε…

φωτογραφία ληφθείσα ἀπὸ τὸν Ἰωσὴφ Παπαδόπουλο, στὸ συλλαλητήριον τῆς 20ης Ἰανουαρίου 2019

Καὶ τὸ γνωρίζουμε ὅλοι μας σὲ βάθος.
Γιατί λοιπόν ἀναζητοῦμε ἄλλους δρόμους, ὄταν ἤδη γνωρίζουμε τόν ἐπιτυχημένο; Συνέχεια