Ψευδεῖς κι ἀληθεῖς βιασμοί

Ἀμέτρητες κατηγορίες περὶ «παρενοχλήσεως καὶ βιασμοῦ» ἀποδεικνύεται ὅτι ἦσαν στημένες στὴν Ἀγγλία τὸ τελευταῖο διάστημα καί, πλέον, οἱ κατηγορίες αὐτὲς μπαίνουν στὸ μικροσκόπιο εἰδικῆς ὑπηρεσίας, καθ΄ ὅ,τι τὸ παραμύθι πέφτει σύννεφο.

Συνέχεια

Δωροδοκίες ποὺ κατακρημνίζουν κυβερνήσεις…

Ποιός θυμᾶται αὐτό;

Δωροδοκίες ποὺ κατακρημνίζουν κυβερνήσεις...2 Συνέχεια

Λευκὴ πόρνη…

Πακιστανὸς ἀπήγαγε καὶ βίαζε ἐπὶ 13 χρόνια 15χρονη Βρεταννίδα,  ἀποκαλώντας την «λευκὴ πόρνη».

Συνέχεια

Ὁ δημοσιογράφος Θωμαΐδης ἀπειλεῖται λόγῳ …ἀποκαλύψεων!!!

Ὁ δημοσιογράφος Θωμαΐδης ἀπειλεῖται λόγῳ ...ἀποκαλύψεων!!!

Σὲ ὁμηρία οἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ ΣΚΑΙ!

Στὶς 01:30 περίπου, ὁ δικαστικὸς μηχανισμός, κινήθηκε μὲ τὴν ἐνορχήστρωση Κόκκαλη – Μαρινάκη. Ζητοῦσαν νὰ συλλάβουν τὸν δημοσιογράφο Κυριᾶκο Θωμαΐδη γιὰ τὶς ἀποκαλύψεις του εἰς βάρος τοῦ Μαρινάκη, γιὰ τὴν ὑπόθεση τοῦ «Noor One»!!!
Ἑννέα (9) ἄνθρωποι ἐδολοφονήθησαν καὶ τώρα καταζητεῖται ἄλλος ἕνας. Συνέχεια

Ἀτύχημα ἤ δολοφονία Μαυρίκου;

Γιὰ νὰ καταπιασθοῦμε μὲ ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα, ὅπως αὐτὸ τῆς καύσεως-θυσίας Μαυρίκου, δὲν νομίζω πὼς εἴμαστε καὶ οἱ πλέον κατάλληλοι, ἐφ΄ ὅσον τὰ σχετικὰ δημοσιογραφικὰ κυκλώματα, οἱ δικαστικοὶ κύκλοι, οἱ πολιτικάντηδες, οἱ πληροφορίες ποὺ διαῤῥέουν καὶ τὰ ὅσα …«βιβλία» πιθανὸν νὰ κυκλοφοροῦν (ἢ καὶ νὰ κρύβονται) πίσω τους, τὰ ἀγνοοῦμε.
Μποροῦμε ὅμως νὰ θυμηθοῦμε μερικὲς ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες ἀπὸ τὸν βίο Μαυρίκου, τὰ ὅσα τοῦ κατελόγιζαν, τὰ ὅσα ἔθιξε κατὰ καιροὺς καὶ τὰ ὅσα κατήγγειλε προσφάτως.
Συνέχεια

Ἕνα κράτος ποὺ μόνον νὰ ἐκβιάζῃ γνωρίζει…

Ἕνα κράτος ποὺ μόνον νὰ ἐκβιάζῃ γνωρίζει...Θέλεις νὰ μεταβιβάσῃς παλαιὸ ὄχημα.
Πρέπει, λέει, νὰ πᾷς στὴν ἐφορία, γιὰ νὰ προμηθευθῇς βεβαίωσι μὴ ὀφειλῆς.
Ὡραία. Ὡραία ἀκόμη κι ἐὰν χρειασθῇ νὰ ψάψῃ μει;ν ἡμέρα ὁλόκληρη. 
Συνέχεια