Διαπλοκή ὑποστηριζομένη ἀπό τήν «Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ»;

Ἕτοιμο νὰ σπάσῃ τὸ κακὸ σπυρί…
(Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Γιῶργο Φλωρᾶ)

«Ὑπόθεσις Κυριτσάκης»:
Ἡ Διαπλοκὴ ἀντιδρᾶ.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι κάτι καλὸ γίνεται.
Τὶς  τελευταῖες ἡμέρες ἐξελίσσονται μία σειρὰ ἀπὸ γεγονότα, ἐμφανῆ μὲν ἀλλὰ ἄγνωστα σὲ πολλούς, ὡς πρὸς τὸ ἀληθινό τους βάθος. Γεγονότα ποὺ σχετίζονται μὲ ἕνα ἀκόμη σκάνδαλο, τύπου ΝΟΒΑΡΤΙΣ… Συνέχεια

Ἡ …«ἐπιλεκτική» ὄσφρησις τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ!

Φαίνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει πολύ …«επιλεκτική» όσφρηση.
Όλες οι αλυσίδες franchising λειτουργούσαν πάντα με τέτοιους περιοριστικούς όρους, που αφορούσαν στις τιμές λιανικής και στην προμήθεια προϊόντων.
Στις περισσότερες αλυσίδες οι τιμές λιανικής ορίζονται από τα κεντρικά κι όχι σε επίπεδο καταστήματος. 

Και φυσικά παντού υπάρχουν περιοριστικοί όροι σχετικά με το ποια προϊόντα μπορούν να πωλούνται από τους franchisers.

Συνέχεια

Δρίτσας ὁ Ἕλλην ποὺ ἐνίκησε τὴν Nestle.

Ὅλοι μας ἔχουμε καταλήξει νὰ ζοῦμε σχεδὸν ἀπὸ κεκτημένη ταχύτητα, δίχως νὰ συνειδητοποιοῦμε βασικὲς ἀξίες, ἀνάγκες καὶ προτεραιότητες. 
Σήμερα διάβασα γιὰ μίαν κίνησι τῆς  Nestle νὰ ἐφοδιάσῃ ὅλους τοὺς Ἕλληνες φοιτητὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ μὲ τὰ ἄθλια παρασκευάσματά της, ποὺ μόνον καφὲς δὲν εἶναι. 
Δῆλα δή, νὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ δηλητηριάζῃ τὰ παιδιά μας, μὴν καὶ τῆς ξεφύγουν! Συνέχεια