Χρειάζεται καὶ πάλι ἡ ἀνθρωπιά μας

Ἕνα παιδάκι ζητᾶ τὴν βοήθειά μας…

…μόνον μὲ αἱμοπετάλια!!! Συνέχεια

Ἱερές κι ἅγιες ἡμέρες ἤ Ξεχωριστοί Ἄνθρωποι;

Θὰ μποροῦσα, μέσα σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν βία ποὺ ὅλοι μας ὑπομένουμε καὶ καθημερινῶς ἀναγνωρίζουμε στὸν κόσμο μας, νὰ πῶ πὼς τὰ μνημόνια, ἡ φτώχεια καὶ ἡ ἀνέχεια ἔχουν θάψει γιὰ πάντα τὴν Ἀνθρωπιά μας. Θὰ μποροῦσα, ἀλλὰ δὲν θὰ τὸ πῶ, εἰδικῶς αὐτὲς τὶς ἡμέρες, πού, σὰν θεατής, ἀντιλαμβάνομαι ἕναν ἄλλον κόσμο, πίσω ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἡ σκληρὴ πραγματικότης μᾶς ὑποδεικνύει. Συνέχεια

Χρειάζεται καὶ ἡ ἀνθρωπιά μας καὶ ἡ ὑπομονή μας!!!

Ἐδῶ καὶ λίγες ὧρες ὅλος ὁ κόσμος μας ἀνετράπη. Δικό μας παιδί, πολὺ δικό μας παιδί, ἡ Σεμέλη μας, μόλις 17 ἐτῶν, εἰσήχθη ἐσπευσμένως στὸ νοσοκομεῖο Γεννηματᾶς μὲ πολὺ χαμηλοὺς ὅλους τοὺς δείκτες τοῦ αἵματός της. Πολὺ χαμηλούς. Ἐὰν τὸ παιδὶ δὲν ἦταν ἀθλήτρια καὶ δὲν ἔκανε καλὴ διατροφὴ καὶ ζωή, θὰ ἦταν ἤδη σὲ κῶμα καὶ σήμερα δὲν θὰ σᾶς ἔγραφα κάτι γιὰ αὐτό. Ἐπεὶ δὴ ὅμως τὸ παιδὶ αὐτὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι, ὄχι μόνον τὸ παλεύουμε, ἀλλὰ ἔχουμε καὶ πολὺ σοβαρὲς πιθανότητες ὁλοκληρωτικῆς ἀποφυγῆς τοῦ κινδύνου καθὼς φυσικὰ καὶ πλήρους θεραπείας της.

Γιὰ νὰ μπορέσῃ τὸ παιδὶ νὰ ἀνταπεξέλθῃ πλήρως καὶ νὰ περάσῃ στὸ ἐπόμενο στάδιο θεραπείας του, ἀπαιτεῖται αἷμα καὶ αἱμοπετάλια. Χρειάζεται δηλαδὴ συμβατὸς δότης, ποὺ γίνεται νὰ ἐλεγχθῇ γιὰ τὴν συμβατότητα μόνον στὸ νοσοκομεῖο Γεννηματᾶς. Οἱ ὑποψήφιοι δότες μποροῦν νὰ εἶναι ἀπὸ 17 ἔως 60 ἐτῶν καὶ στὸ νοσοκομεῖο θὰ τοὺς κάνουν γνωστὸ τὸ πότε καὶ πῶς θὰ πραγματοποιεῖται ἡ διαδικασία.

Συνέχεια

Φυσιολογικὲς τιμὲς στὶς ἐξετάσεις αἵματος

Ομολογώ ότι δεν περίμενα τόσους πολλούς συνανθρώπους μου να ψάχνουν αγωνιωδώς να βρούν παρηγοριά στην ανωνυμία του διαδικτύου, όπου αναζητούσαν ποιές απο τις τιμές που τους έγραψε ο μικροβιολόγος τους, ήταν μέσα στα πλαίσια της υγείας..
Πολλοί από αυτούς μου έγραψαν (ηλεκτρονικά), ζητώντας συμπληρωματικές πληροφορίες..
Τους παρέπεμψα στον οικογενειακό τους ιατρό.
Όταν εκείνος τους ενημέρωσε και τους συμβούλεψε, με μεγάλη χαρά μου είδα ότι συμφωνούσαμε σε μεγάλο ποσοστό.
Επανέρχομαι ικανοποιώντας τον καλό φίλο (άγνωστο σε μένα) που παρεκάλεσε να τον ενημερώσω για ωρισμένες ορμόνες, όπως την σπουδαία ενδοκρινή ορμόνη DHEA, που έχει παραγνωρισθεί δεκαετίες τώρα, που όμως είναι ένας απο τους σπουδαιότερους διαγνωστικούς δείκτες, για γιατρό που αγαπά το λειτούργημά του και σέβεται την αγωνία του συνανθρώπου του..
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν έχοντας κατά νού πως εμείς οι Έλληνες κάνουμε απίστευτα πολλές και πανάκριβες, εξετάσεις, και το κυριώτερο άνευ αποχρώντος λόγου.. Έτσι γιατί μας το είπαν..
Και οι ιατροί, δυστυχώς, χωρίς να το σκεφθούν πολύ, υποχωρούν στις πιέσεις μας και τις συνταγογραφούν.
Κι όλα αυτά γιατί χάσαμε την έννοια του καλού οικογενειακού ιατρού, τον οποίο εμπιστευόμασταν και ακούαμε..έχοντας πολυ λιγότερη νοσηρότητα απ οτι σήμερα.. 
Πέρα τούτων ας μην ξεχνάμε ότι:

Ιατρός σημαίνει το να μπορείς να βλέπεις..πέρα από τα εμφανή συμπτώματα και να ερμηνεύεις τα αποτελέσματα με βάση την εν γένει εικόνα του ασθενή.

Συνέχεια