Ἄγρια χόρτα καὶ ὀφέλη.

Ἡ μητέρα μου εἶναι γνώστης καὶ συχνὰ πυκνὰ στὸ τραπέζι μας ὑπάρχουν τὰ χόρτα. Ἐγὼ πάλι κατέχω ἐλάχιστα ἐξ αὐτῶν, διότι δὲν ἦταν ἀπὸ τὰ ἀγαπημένα μου «ἀθλήματα».
Παρ’  ὅλα αὐτὰ ἐὰν γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα δὲν τὰ καταναλώσω αἰσθάνομαι ἄσκημα μὲ τὸ σῶμα μου.
Τώρα τελευταία βέβαια, ποὺ ἔπιασε νὰ χειμωνιάζῃ, τὰ χόρτα ἐπέστρεψαν στὴν διατροφή μας. Συνέχεια

Ἀντιστροφὴ τῆς Σκληρύνσεως κατὰ Πλάκας μέσῳ διατροφῆς.

Ἡ Φύσις ἔχει προβλέψει τὰ πάντα.
Ὅταν μία ἀσθένεια ἐμφανίζεται, τὴν ἴδιαν στιγμὴ ἐμφανίζεται καὶ ἡ θεραπεία της.
Στὶς περιπτώσεις ποὺ ὁ «ἄνθρωπος» ἔχει παρέμβει, πρὸ κειμένου νὰ δημιουργηθῇ ἡ ἀσθένεια, τότε καὶ πάλι ἡ Φύσις, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά, μεριμνᾶ γιὰ τὰ παιδιά της! Οὐδέποτε τὰ ἄφησε ἀπροστάτευτα!
Μόνον ἐμεῖς ἐγκαταλείπουμε τὴν Φύσιν μας καὶ τὴν φύσιν γενικότερα.

Συνέχεια