Οἱ Ἰσραηλινοὶ πρέπει νὰ σφάζουν ἀτιμώρητοι…

Ἕνας Ἰσραηλινὸς στρατιώτης κατεδικάστη γιὰ ἀνθρωποσφαγή, ἐπειδὴ πυροβόλησε καὶ σκότωσε ἕναν τραυματισμένο Παλαιστίνιο.

Τώρα χιλιάδες Ἰσραηλινοὶ διαδηλώνουν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή του!!!

An Israeli soldier was charged with manslaughter for shooting and killing a wounded Palestinian man. Now, thousands are still demanding his release.

Συνέχεια