Οἱ Ἰσραηλινοὶ πρέπει νὰ σφάζουν ἀτιμώρητοι…

Ἕνας Ἰσραηλινὸς στρατιώτης κατεδικάστη γιὰ ἀνθρωποσφαγή, ἐπειδὴ πυροβόλησε καὶ σκότωσε ἕναν τραυματισμένο Παλαιστίνιο.

Τώρα χιλιάδες Ἰσραηλινοὶ διαδηλώνουν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή του!!!

An Israeli soldier was charged with manslaughter for shooting and killing a wounded Palestinian man. Now, thousands are still demanding his release.

Τὸ Χρήσιμον 

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply