Ὁ κόσμος χρειάζεται ἀντιπολιτεύσεις γιὰ νὰ …ἐλπίζῃ!!!

Ἄν δὲν ὑπῆρχε καὶ αὐτὸ τὸ εὐλογημένο τὸ ΦΒ, γιὰ νὰ διαβάζουμε κάποιες ἀπόψεις ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ δὲν κρύβουν ὅτι ὑποστηρίζουν τὴν ΝΔ καὶ μᾶς λέν, πότε πότε, κάποια πράγματα, ποὺ τολμοῦμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὑπάρχει πιθανότητα νὰ ἀποτελοῦν καὶ ἀπόψεις αὐτοῦ τοῦ σιωπηλοῦ κόμματος, τώρα θὰ ἤμασταν τελείως στὸ σκοτάδι, σὲ σχέσι μὲ τίς θέσεις καὶ τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν μελλοντικῶν σωτήρων μας.

Οἱ τύποι τῆς ΝΔ εἶναι φοβεροί. Δοξάζονται κρυπτόμενοι. Τὸ μόνο ποὺ ξέρουμε γιὰ αὐτούς, (πλὴν τοῦ λαμπροῦ παρελθόντος των ἀσφαλῶς, γιὰ τὸ ὁποῖο ἀλληλοσυνεχάρησαν αὐτάρεσκα καὶ μὲ ὑπερηφάνεια πρὸ ἡμερῶν στὸ συνέδριό τους), εἶναι ὅτι ἂν τοὺς προτιμήσουμε ὅλα θὰ πᾷν καλά.

Ὁ κόσμος χρειάζεται ἀντιπολίτευσι, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ ἐλπίσῃ καὶ ἀναγκαστικά, ἀφοῦ δὲν τοῦ τὴν δίνει κάποιος, τὴν φτιάχνει μόνος του, ὁ καθένας μὲ ὅ,τι ὑλικὰ διαθέτει. Κλείνει τὰ μάτια καὶ ὀνειρεύεται ὅ,τι τοῦ καπνίσει, ξεχνῶντας τὴν πραγματικότητα. Μετὰ βλέπει αὐτὸν πού, ἐπειδὴ τὴν στιγμὴ τοῦ ὀνείρου δὲν ἀσκεῖ ἐξουσία καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τοῦ ἀποδοθῇ τὸ κακὸ καὶ ἀναφωνεῖ: Νὰ ὁ ἄνθρωπός μου!

Μὲ ἄλλα λόγια γιὰ νὰ κάνῃ κάποιος πολιτικὴ στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀρκετὸ νὰ παραμένῃ στὴν ἐπικαιρότητα, σιωπῶν. Νὰ πείσῃ ὅτι εἶναι πολιτικὸς καὶ ἄρα ἐπιλέξιμος. Μόνον αὐτό. Κάποια στιγμή, ὅταν οἱ ἄλλοι τὰ ἔχουν κάνει σκατά, ἔρχεται ἀναγκαστικὰ ἡ σειρά του.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *