Ὁ ΠΟΥ «ἀνεκάλυψε» τὰ αἴτια τοῦ καρκίνου!!!

Επιτέλους είπαν το αυταπόδεικτο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανεκοίνωσε ότι πλέον υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η έκθεση στη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα προκαλεί καρκίνο των πνευμόνων και μάλιστα αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες εμφάνισής του, έως τώρα είχαμε το τσιγάρο.
Συνέφερε βέβαια οικονομικά, σε όλους, αυτός ο ισχυρισμός.
Όχι ότι το τσιγάρο κάνει καλό στην υγεία, αλλά όταν σύμφωνα με τις στατιστικές, όπως γράφει η Αλίκη Στεφάνου: Συνέχεια

Τὰ τοξικὰ ἀπόβλητα ποὺ ἔχουμε στὰ σπίτια μας καὶ πῶς τὰ ξεφορτωνόμεθα.

 Τοξικὰ ἀπόβλητα θεωροῦνται ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀπομακρύνονται δύσκολα καὶ βλάπτουν σοβαρότατα τὴν ὑγεία μας.
Τὰ τοξικὰ ἀπόβλητα πλέον εἶναι στὴν ζωή μας μὲ πολλοὺς τρόπους. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς οἱ περίφημοι λαμπτῆρες οἰκονομίας… 

Συνέχεια