Ζήτημα …«τιμῆς» οἱ ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις (καί) γιὰ τὸν «Ῥουβικώνα»!!!

Κι ὅταν λέω …«τιμῆς» ἐννοῶ …χρηματικῆς…
…μόνον!!!

Συνέχεια