Ζήτημα …«τιμῆς» οἱ ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις (καί) γιὰ τὸν «Ῥουβικώνα»!!!

Κι ὅταν λέω …«τιμῆς» ἐννοῶ …χρηματικῆς…
…μόνον!!!

εἰκόνα

πηγὴ

Κι ὅλα αὐτὰ διότι ἕνα παλληκαράκι, ποὺ σκοτώθηκε μοιράζοντας προϊόντα τῆς ἐν λόγῳ ἑταιρείας  (ἐργατικὸ ἀτύχημα), σκοτώθηκε διότι ἐργοδότης ἦταν τὰ «Mikel» κι ὄχι διότι ἦταν ἡ κακὴ στιγμὴ καὶ ἐπὶ πλέον στοὺς δρόμους τῆς χώρας μας καθημερινῶς σκοτώνονται δεκάδες συμπολῖτες μας, λόγῳ τῆς ἀνευθυνότητος τῆς πολιτείας, τῆς κακῆς ὁδηγικῆς συμπεριφορᾶς καὶ τῶν πολλῶν «συμπτώσεων».
Φταίει ἡ (ὅλως …«συμπτωματικῶς») ἐν λόγῳ ἑλληνικὴ ἐπιχείρησις γιὰ τὸ θανατηφόρο ἀτύχημα κι ὄχι κάτι ἄλλο.
Ἀλλὰ δὲν ἔχουμε ἔως τώρα δεῖ τοὺς κάθε λογῆς «ῥουβικῶνες» νὰ ἀντιδροῦν γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα ἐργατικὰ ἀτυχήματα στὶς ναυπηγοεπισκευαστικὲς ζῶνες, στὴν ἄσφαλτο καὶ στὶς ἐπιχειρήσεις τῶν …«περιουσίων» τοκογλυφικῶν ἀφεντικῶν τους.
Οὔτε τοὺς εἴδαμε νὰ διαμαρτύρονται γιὰ παραβιάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σὲ γνωστὲς ἑταιρεῖες «ἐπενδυτῶν».
Οὔτε τοὺς εἴδαμε νὰ καταφέρονται ἐναντίον κάποιων ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς Shylocks τοῦ πλανήτου, ποὺ ἔχουν πατήσει ἐπὶ ἑλληνικῶν ἐδαφῶν καὶ ῥουφοῦν τὸ αἷμα τῶν ἐργαζομένων τους, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων, μέσῳ τῆς φοροαποφυγῆς, φοροαπαλλαγῆς ἢ καὶ φοροκλοπῆς τους. Ὅλα καλὰ ἐκεῖ…

Βάσει τῶν πSoro-ἀπόψεων τῶν ἐν λόγῳ «ἐπαναστατῶν», κάθε ἑλληνικὴ ἐπιχείρησις ποὺ ἀκόμη τολμᾷ νὰ ὑπάρχῃ, σὲ πείσμα τῶν καιρῶν καὶ τῶν μεθοδεύσεων, πρέπει νὰ ἐξαφανισθῇ. Ἔτσι ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ τὸ «ΠΛΑΙΣΙΟ», ποὺ δέχεται κάθε εἴδους ἐπιθέσεις, ἀλλὰ μόνον ἀπὸ …«συνδικαλιστές» ἐλεγχομένους ἀποκλειστικῶς ἀπὸ τοκογλυφικὰ συμφέροντα:

 

Στὸ στόχαστρο τῶν πρακτόρων τὸ «ΠΛΑΙΣΙΟ»!!!

Μισεί το ΚΚΕ κάθε ελληνική επιχείρηση; Τι πρόβλημα έχει με την MLS

Τὸ ΠΑΜΕ ἐξακολουθεῖ νὰ καταστρέφῃ τὶς ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ ἀπέμειναν!!!

«Νέα επίθεση των πρακτόρων του ΠΑΜΕ, αλλά κι άλλων συνδικάτων εκβιαστών, εναντίον επιχειρήσεως ελληνικών συμφερόντων. Παρίσταναν τους …απεργούς και «περιφρουρούσαν» την μαϊμού απεργία, ώστε οι πραγματικοί εργαζόμενοι να μην μπορούν να εργαστούν και να εμφανίζονται ως απεργοί….»

Τὸ ΠΑΜΕ ἐξακολουθεῖ νὰ καταστρέφῃ τὶς ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ ἀπέμειναν!!!

Ἐκτός λίστας μεταλλαγμένων τῆς Greenpeace ἡ Nestle; Ἐντός ὅλες οἱ Ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις;

«Ἐπαναστάτες» καὶ συνδικαλιστὲς (πρακτοράκια δῆλα δή) ποὺ δροῦν, κατὰ πῶς φαίνεται ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, μὲ τὸ …ἀζημίωτον:

Πόσο ἐξυπηρετεῖ ὁ συνδικαλισμός τούς πολῖτες;

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς λοιπὸν συμβαίνει (δυσφημιστικῶς) καὶ γιὰ τὸ «Jumbo», τὰ «Public» ἀλλὰ καὶ κάθε ἕναν ποὺ διατηρεῖ κάποιο μερίδιον τῆς ἀγορᾶς σὲ ἑλληνικὰ χέρια, πληρώνοντας φόρους κανονικά, ἀλλὰ ἐνοχλώντας τοὺς …«ἐπενδυτές» τοῦ εἴδους καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ὅλα τὰ σαπρόφυτα τῶν κομματοσυνδικαλιστικῶν συμμοριῶν.

Οἱ πράκτορες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔρχονται γιὰ νὰ ΣΦΡΑΓΙΣΟΥΝ τὶς τελευταίες ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις!!!

Ἔτσι ἀκριβῶς συνέβη καὶ μὲ τὴν «Speedex» (ὁμίλου Φουρλῆ) πρὸ μηνῶν:

Ἔτσι ἀκριβῶς συνέβη καὶ μὲ κάθε ἄλλην ἐπιχείρησιν ποὺ …ἐνοχλεῖ τοὺς …«ἐπενδυτές» (πλιατσικολόγους γιὰ τὴν ἀκρίβεια) νὰ ἁρπάξουν, γιὰ μίαν μπουκιά, κάθε ἀνθούσα Ἑλληνικὴ ἐπιχείρησιν.

Ὅταν ἀκοῦμε γιὰ ἐπενδύσεις νὰ καταλαβαίνουμε …ΛΕΗΛΑΣΙΑ!!!

Κι ἔτσι, ἀκριβῶς διότι τὰ ἐργατικὰ ἀτυχήματα εἶναι «συνειδητὸ ἔγκλημα» (κατὰ τοὺς κάθε λογῆς «ῥουβικῶνες»), μόνον τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων, βλέπουμε κατὰ καιροὺς «ἐπαναστατικές» πράξεις διαμαρτυρίας τους, μὲ κάπως πιὸ …ἀκραῖο τρόπο.
Βλέπουμε σπασμένα καταστήματα μόνον ἑλληνικά…
Βλέπουμε καταγγελίες γιὰ παραβιάσεις ἐργασιακῶν δικαιωμάτων μόνον σὲ ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις…
Βλέπουμε καταλήψεις καὶ κάθε εἴδους καταστροφὲς μόνον σὲ ἑλληνικῶν συμφερόντων ἢ σὲ ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας χώρους…
…ἀλλὰ δὲν βλέπουμε ὀχλήσεις γιὰ ἐπιχειρήσεις καὶ ἰδιοκτησίες συμφερόντων τῶν γνωστῶν τοκογλύφων.
Κι αὐτὸ μᾶς φαίνεται …λογικό!!!

Διότι, γιὰ παράδειγμα, στὰ «Mikel», ποὺ παραμένουν σὲ ἑλληνικὰ χέρια,  εἶναι ἐγκληματικὸ νὰ …ὑπάρχουν, ἀλλὰ τὰ «Starbucks», μαγαζάκι τῶν τοκογλύφων, δὲν ἐνοχλοῦν. Ὅλα τὰ ἔχουν καλῶς, κατὰ τοὺς κάθε λογῆς «ῥουβικῶνες»:

 

Ποιός πληρώνει τούς φόρους πού ΔΕΝ πληρώνουν οἱ …ἐπικυρίαρχοι;

Ὑπὲρ τῶν προσφύγων καὶ κατὰ τοῦ Τρᾶμπ τὰ Starbucks!!!

Οἱ φόροι εἶναι μόνον γιὰ τοὺς ….χαζούς!!!

Κόψιμο ὅμως τοῦ Forbes γιὰ τὰ Starbucks…

Δὲν εἶμαι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἰσχυρισθοῦν πὼς οἱ Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες εἶναι οἱ καλλίτεροι καὶ οἱ ἠθικότεροι. Οὔτε θὰ ἀφήσω ἐκτὸς καταγγελιῶν τὶς βρωμιές τους, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον ὑποπέσουν στὸ ἀντιληπτικόν μου πεδίον.

Νέα …«Μανωλάδα» στήν Θήβα;

Φασιστικό παραλήρημα «ἀντιφασιστῶν» ἤ συντεταγμένη ἐπίθεσις κατά Ἑλλήνων;

Νὰ γιατὶ ΣΤΟΧΕΥΣΑΝ τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΑΟΥΛΑ!!!

Δὲν γίνεται ὅμως νὰ στοχοποιοῦνται μόνον οἱ ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις (μὲ τὰ καλῶς ἢ κακῶς πεπραγμένα τους) καὶ νὰ μὴν ὑπάρχουν στοὺς στόχους τῶν ἐπαγγελματιῶν «ἐπαναστατῶν» κάθε λογῆς ἐπιχειρήσεις τῶν γνωστῶν ἁρπακτικῶν.
Ἐδῶ κάτι βρωμᾶ πολὺ ἄσκημα καὶ σαφῶς εἰς βάρος μας. Κι ἐμεῖς ὀφείλουμε, ὡς Ἕλληνες, νὰ ξεμπροστιάζουμε τὰ καθάρματα καὶ τοὺς καλοπληρωμένους δολιοφθορεῖς τῆς Πατρίδος μας.

Φιλονόη

(Visited 160 times, 1 visits today)
Leave a Reply