Πόσο ἐξυπηρετεῖ ὁ συνδικαλισμός τούς πολῖτες;

Πόσο ἐξυπηρετεῖ ὁ συνδικαλισμός τούς πολῖτες;1Ὁ Συνδικαλισμὸς εἶναι μέρος τῆς μεγάλης …παραστάσεως.
Πιστεύουμε ὅτι οἱ πολιτικοὶ  δουλεύουν γιὰ τοὺς πολῖτες καὶ πὼς οἱ συνδικαλιστὲς  δουλεύουν γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων.Πόσο ἐξυπηρετεῖ ὁ συνδικαλισμός τούς πολῖτες;2

Δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ ἐπιτρέψουμε σὲ κάποιον νὰ μᾶς ἐκπροσωπήσῇ καὶ νὰ σταθῇ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων. Πόσο ἐξυπηρετεῖ ὁ συνδικαλισμός τούς πολῖτες;3
Ὅλοι μᾶς βλέπουν σὰν ἔνα κοπάδι ζῴων πρὸς ἐκμετάλλευση γιὰ εὔκολο πλουτισμό.Πόσο ἐξυπηρετεῖ ὁ συνδικαλισμός τούς πολῖτες;4

«Σίγμα»

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply