Ἡ ὑποχρεωτική χορήγησις τῆς βιταμίνης Κ σέ ὅλα τά νεογνά, πόσο ἀθώα εἶναι;

Ἔχουμε συνειδητοποιήσει πώς τά παιδιά μας λειτουργοῦν ὡς τά καλλίτερα πειραματόζωα;
Ἔχουμε ἀντιληφθῇ πώς μέ τήν γέννησίν τους ἀρχίζουν νά καταγράφονται γιά τίς ἀντιδράσεις πού θά παρουσιάσῃ ὁ ὀργανισμός τους κι ὄχι γιά τό πῶς θά ἐξελιχθῇ ὑγειῶς; Ἔχουμε καταλάβῃ πώς ἐμπαίζοντας ἐμᾶς ὑπονομεύουν κάποιοι τήν ἐξακολούθησι τῆς ζωῆς ἐπί τοῦ πλανήτου;

Βιταμίνη Κάπα. Ὑποχρεωτικὴ χορηγεία σὲ νεογνά.
Γιατί ὅμως; Μήπως δέν ἔχει ἀποδειχθῇ πώς κάτι τέτοιο ἐπιβαρύνει τόν ὀργανισμό τῶν νεογνῶν;
Μήπως δέν γνωρίζουν οἱ ἰατροί πώς συζητᾶμε γιά τεχνητή κι ὄχι φυσική οὐσία; Συνέχεια