Ὁ «ὑψηλότατος» Γερουλᾶνος!

Μάλιστα! «Ὑψηλότατος» ὁ «ὑψηλότατος»! Ἐπιλέγει πάντα τὸ ποιοὺς θὰ δῇ κι ἐὰν θὰ τοὺς δῇ! Ἐπιλέγει πάντα τὸ ἐὰν θὰ ἀκούσῃ ἢ δὲν θὰ ἀκούσῃ κάποιο πρόβλημα! Ἐπιλέγει πάντα τὸ ἐὰν θὰ ἀσχοληθῇ ἢ ὄχι μὲ κάποιο πρόβλημα!

 Τὰ κριτήριά του;  Ἄγνωστα! Ἴσως ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὶς …βασιλικές του καταβολές! Ἀλλὰ ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ ὐπουργό (ὑποτίθεται) πολιτισμοῦ, ποὺ ἀδιαφορεῖ συστηματικῶς γιὰ τὸν πολιτισμό! ΄

Συνέχεια