Εἴμαστε (τελικῶς) Ἔθνος Ἀνάδελφον…

«Εἴμεθα Ἔθνος ἀνάδελφον»…εἶχε πῆ ὁ …μεγάλος πολιτικὸς ἄνδρας χρῆστος σαρτζετάκης.Εἴμαστε (τελικῶς) Ἔθνος Ἀνάδελφον...

χρῆστος σαρτζετάκης ἦταν (καὶ εἶναι) αὐτὸς ποὺ ψώνιζε ἀφορολόγητα air-condition ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ ἂν θυμᾶστε καὶ τὰ ἔφερνε δέκα δέκα μὲ τὰ ἀεροπλάνα, ὅταν τὸν ἔκανε ὁ ἀνδρέας παπανδρέου πρόεδρο τῆς δημοκρατίας…
Μὴν γελᾶτε… ἔτσι εἶναι… καρατσεκαρισμένο… Συνέχεια